Luchtfoto De Potten
Nieuws Deel artikel

Ginder stelt gebiedsvisie De Potten op:

Hét waterrecreatiegebied van Zuidwest-Friesland,

in sterke verbinding met natuur en agrarische omgeving.

 

De Potten is al decennialang hét zeil- en waterrecreatiegebied van watersportstad Sneek. Alle watersporters in Nederland kennen het Starteiland. Dag- en verblijfsrecreanten, zeilers en andere watersporters weten het gebied sinds jaar en dag te vinden. Maar in 2019 wordt besloten dat een nieuwe gebiedsvisie noodzakelijk is. Want inwoners van het nabijgelegen dorp Offingawier klagen over verkeersoverlast. De uitstraling en de kwaliteit van voorzieningen zijn gedateerd en de samenhang tussen de recreatiegelegenheden, de agrarische grond en het te beschermen Natura 2000 gebied ontbreekt. Dat geldt ook voor een gezamenlijk toekomstbeeld. Kansen worden hierdoor gemist. Terwijl De Potten alles in zich heeft om hét waterrecreatiegebied van Zuidwest-Friesland te worden. De gemeente Súdwest-Fryslân gaf Ginder daarom in 2019 de opdracht tot een uitvoerige verkenning van nieuwe kansen. Het resultaat: in de zomer van 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe, allesomvattende, veelbelovende en breed gedragen gebiedsvisie vastgesteld.

 

Sinds 2019 werd een uitgebreid traject bewandeld. Ginder en Bleeker Nauta landschapsarchitecten bezochten en analyseerden het gebied. Er werden bewonersavonden en groepsgesprekken voor gebiedspartners georganiseerd. Er vonden individuele gesprekken plaats met direct belanghebbenden, waaronder grondeigenaren. Na feedback op de eerste versie van de gebiedsvisie volgden meer participatiebijeenkomsten, waarna wederzijds begrip, eigenaarschap én de gezamenlijke spirit groeiden.

 

(foto's: © VVV Waterland van Friesland en © Gemeente Súdwest-Fryslân)

Strand Potten 2

Breed draagvlak

Na nog een inspraakronde volgde de presentatie van de aangescherpte gebiedsvisie. Deze kan inmiddels op de brede steun rekenen. Na vaststelling in de gemeenteraad kan het een belangrijke basis vormen: als inspiratiebron voor ondernemers en andere gebiedspartners, als input voor een omgevingsvisie, als toets voor ruimtelijke plannen en als sturend instrument bij het verdelen van financiële middelen.

Een natuurlijk, vanzelfsprekend geheel

Sasja Vermeulen, adviseur van Ginder, was samen met haar collega Merlijn Pietersma verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe gebiedsvisie. “De afgelopen decennia ontwikkelde De Potten zich op eigen wijze”, vertelt Sasja. “Niet vanuit een eensluidende visie, niet in samenhang en los van de prachtige, volop aanwezige natuur. Het werd een ‘lappendeken’ aan initiatieven, functies, accommodaties, infrastructuur, stijlen en sferen. De ontwikkelde gebiedsvisie is erop gericht dat De Potten een meer lommerrijk en bio-divers watersport- en recreatiegebied wordt. Met mooie zichtlijnen op water en natuur. Waar bezoekers één uniek, uitnodigend en in samenhang functionerend blauwgroen gebied ervaren. Met evenwicht tussen groen en recreatie, tussen ondernemerschap en zorg voor de natuur, tussen openbaar en privaat en tussen Sneek en Sneekermeer.”

Natuurbeheer, herkenbare en verbonden zones

Het geschetste toekomstbeeld biedt volgens Vermeulen volop kansen en wordt langs zeven hoofdlijnen gerealiseerd. “Allereerst ligt De Potten op de grens van open weidegebied en een kwetsbaar, water- en vogelrijk Natura 2000 gebied. Rust is in dit gebied belangrijk. Zorgvuldig natuurbeheer en het streven naar meer groen en bioversiteit zijn absolute voorwaardes voor de realisatie van alle andere plannen. Heldere grenzen tussen het recreatieve gedeelte en het Natura 2000 gebied én handhaving hierop zijn essentieel. Ook het aantal aanwezige tweede woningen heeft zijn grens bereikt, voor nieuwe commerciële verblijfsconcepten als glamping, lodges en kamperen is beperkt extra ruimte beschikbaar. Verder zal een aantal aanwezige zones met eigen kenmerken en functies verder worden verbeterd, verfraaid, versterkt én verbonden. Nieuwe zichtlijnen en routes geven meer openheid, bezoekers ervaren het gevoel meerdere kanten op te kunnen. Huidige eigenaren van privéterreinen wordt gevraagd om meer groen en biodiversiteit te realiseren zodat ook hun privéterreinen inbedden in het totale gebied.”

Grenzen stellen en een blauwgroene look & feel

Belangrijk is ook een eenduidige, blauwgroene look & feel. Met als groene, stijlvolle en schone trekpleister de centrale De Paviljoenwei richting het water. Vermeulen: “Het streven is wegen, straatmeubilair, beplanting, bewegwijzering en informatieborden in een samenhangende sfeer en stijl te brengen. Een nieuw verlichtingsplan moet zorgen voor allure en volop veiligheid, uiteraard rekening houdend met de aanwezige nachtdieren en vogels. En een aantrekkelijk waterfront langs het Prinses Margrietkanaal biedt bezoekers straks nog meer recreatiemogelijkheden.”

Strand Potten

Bereikbaarheid, bedrijvigheid en seizoensverlenging

Ook de bereikbaarheid vanaf de rondweg Sneek en het water vraagt om verbetering en verfraaiing. “Het maakt dat De Potten als meer vanzelfsprekend bij Sneek gaat horen”, aldus Vermeulen. “Ook is het versterken van bedrijvigheid, en met name seizoensverlengende activiteiten, essentieel om mensen bij elk weertype recreatiemogelijkheden te bieden.”

Samen de schouders eronder

“Bij Ginder hebben we er alle vertrouwen in dat de gemeente Súdwest-Fryslân samen met alle betrokken en enthousiast geworden partners de schouders eronder zetten”, besluit Vermeulen. “En dat zijn er nogal wat: horeca- en recreatie- en accommodatie-ondernemers, agrarische ondernemers, watersportverenigingen, natuur- en maatschappelijke organisaties, bewoners en omwonenden, Provincie Fryslân, HISWA-RECRON, WetterskipFryslân, Recreatieschap Marrekrite en Stichting Sneek Promotion. De eerste stappen zullen dan ook gezet worden door een compacte en gedreven ‘coalition of willing’. Ginder blijft als betrokken partner uiteraard de ontwikkelingen met veel belangstelling volgen. En we delen waar gewenst graag onze expertise en ervaring in de vervolgstappen van dit soort boeiende en uitdagende gebiedsvraagstukken.”

“Het werken met Ginder is door onze gemeente positief ervaren. Duidelijk is dat Ginder veel deskundigheid meebracht, maar ook goed thuis is in het betrekken van belanghebbenden bij het ontwikkelen van de gebiedsvisie.”

Sjaak Galema
Gebiedsregisseur Bolsward en projectleider

Wil je meer weten?

Mail onze experts:

Sasja Vermeulen

Merlijn Pietersma

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Vakantiepark & Partycentrum Mölke
  • Gemeente Heerenveen
  • Museon | Omniversum
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Reimerswaal
  • Belasting & Douane Museum