EEN DUURZAME, CIRCULAIRE EN INNNOVATIE ECONOMIE

Toeristische en economische ontwikkelingen bieden enorme kansen voor bewoners en bedrijven. Maar economische bedrijvigheid en werkgelegenheid moeten wél hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak en lokale draagkracht. Anders gaat een regio aan zijn eigen succes ten onder. Het is daarom de uitdaging om economie, ecologie, mensen, sociale structuur en cultuur te verbinden en in balans te brengen. Met een herkenbaar regioprofiel. Een duurzame, circulaire en innovatieve economie. En een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Het resultaat? Een 21ste eeuws leef- en vestigingsklimaat. Waar het prettig en maatschappelijk verantwoord wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

IMG E1580

ONZE AANPAK

Een gezonde toekomst voor je toeristische regio? Bij Ginder gaan we niet voor open deuren maar graven we door tot aan de echte kern: de unieke kenmerken en de aantrekkingskracht van een regio en de daadkracht van mensen die er wonen, werken en recreëren. De actieve verbinding daartussen is de basis voor een krachtige toekomststrategie. Bij ontwikkeling van een bedrijfsstrategie werken we vanuit de overtuiging dat bedrijven aan de ene kant uiterst wendbaar en flexibel moeten zijn (kernkwaliteiten, doelgroepen en doelen). En tegelijkertijd gegrondvest moeten zijn in een hoger doel (purpose) en kernwaarden.

WAT BIEDT GINDER?

We zijn ervaren, deskundig en beschikken over sterke proceskwaliteiten. Dat is nodig, omdat de belangen bij strategievorming altijd groot zijn. Bovendien vraagt elk strategisch vraagstuk om een scherpe, frisse blik en unieke processen. Onze toolbox is daarom rijkelijk gevuld is met beproefde werkwijzen, technieken en instrumenten. Het doel: nieuwe inzichten om voortvarend mee aan de slag te kunnen.

Kies als individuele ondernemer voor een snelkookpan-aanpak. Met uitdagende expertsessies en strategische begeleiding van directie en managementteams. Het leidt tot gefundeerde opinies en keuzes over bijvoorbeeld groei en onderscheidend vermogen. Dé basis voor een krachtige korte-klap-strategie.

Is er vraag naar een uitgebreid visie- en strategietraject met meerdere betrokken partijen en stakeholders? Dan ligt de focus sterk op het proces. Wat zijn de belangen die we delen? Welke gezamenlijke kansen willen we verzilveren? Wie moet welke (soms pijnlijke) keuzes maken? En welke strategische koers gaan we samen varen?

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul
  • Gemeente Druten
  • Efteling
  • Smart Delta Drechtsteden
  • Gemeente Eindhoven