EEN FLORERENDE BEZOEKERSECONOMIE

DE JUISTE BALANS

Veel centrumgebieden worstelen met leegstand of monocultuur. Natuurgebieden worden overspoeld met bezoekers. Bezoekers die niet het juiste aanbod vinden bij lokale bedrijven. Het gevolg van zo’n mismatch: spanning tussen bewoners, recreanten, toeristen, ondernemers en zakelijke gasten. En ontevredenheid bij iedereen.

 

Steden, dorpen en natuurgebieden proberen daarom te sturen op hun bezoekers. Niet te veel, niet te weinig bezoekers. Bezoekers die vinden wat ze zoeken. Bij ondernemers die met het juiste aanbod succesvol zijn. Lastig? Zeker. Belangrijk? Ontzettend. Mogelijk? Absoluut! Want de oorzaak van problemen is vaak het ontbreken van regie, coördinatie, programmering en toekomstperspectief.

Pedestrian Zone 347468

ONZE VISIE

In een florerende bezoekerseconomie zijn vraag, aanbod en gebiedsidentiteit in balans. Bovendien versterken retail, horeca, evenementen, dagrecreatie en logiesaccommodaties er elkaar. Dat lukt als ze op de juiste locatie liggen en het juiste aanbod hebben. Dit trekt de juiste (aantallen) bezoekers van buiten het gebied. Wat de kwaliteit van leven van de eigen inwoners behoudt. En zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

De uitdaging ligt in het creëren van voldoende diversiteit in vraag en aanbod. En in onderlinge verbindingen, optimale draagkracht, visie en uitvoeringskracht. We werken dan ook integraal. Dat is best ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Onze ervaring leert dat het verbinden van sectoren en overheidsdomeinen tot prachtige resultaten kan leiden.

WAT BIEDT GINDER?

Wij helpen gebieden bij de doorontwikkeling naar een duurzame, florerende bezoekerseconomie, door:

 

  • Onderzoek: Bijvoorbeeld naar de mate van draagkracht. De na te streven diversiteit (vraag- en aanbodontwikkeling) en impact op de omgeving. Ginder onderzoekt en biedt inzicht.
  • Visie en strategie: een gezamenlijke ontwikkelrichting bepalen; een concrete ambitie. Ginder verbindt en biedt een heldere visie, inspirerende streefbeelden en een routekaart voor de uitvoering.
  • Uitvoering: de juiste dingen doen, zodat visie werkelijkheid wordt. Daar gaat het om. Ginder werkt nauw samen met de partijen in het gebied. Vaak als kwartiermaker of programmamanager.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Efteling
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Recreatieschap Drenthe
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Hardenberg
  • Gemeente Roosendaal