EEN FLORERENDE BEZOEKERSECONOMIE

DE JUISTE BALANS

Decennialang profiteerde de Nederlandse economie van de groeiende stroom binnen- en buitenlandse bezoekers. De afgelopen tijd ervaren we ook de keerzijde hiervan. Centrumgebieden worstelen met (te) grote bezoekersaantallen, monocultuur en afnemend draagvlak. Ook bos- en natuurgebieden kunnen de groeiende stroom recreanten soms nauwelijks aan. Met als gevolg groeiende ontevredenheid en onbehagen. Niet alleen bij bezoekers, maar juist ook bij inwoners.

Steden, dorpen, regio’s en natuurgebieden proberen daarom bezoekersstromen beter te monitoren en te managen. Vaak ontbreekt het aan regie, coördinatie, programmering en breed toekomstperspectief. Om van bedreiging naar kansen te komen, is een integrale aanpak vereist.  Gebaseerd op objectieve data en gezond verstand in plaats van emoties of onderbuikgevoelens.

Pedestrian Zone 347468

ONZE VISIE

In een florerende, duurzame bezoekerseconomie zijn vraag en aanbod in balans. En is er respect voor de unieke identiteit van het gebied. Met een diversiteit aan afgestemde mogelijkheden wordt het  beoogde type mensen en het gewenste aantal bezoekers aangetrokken. Belangrijk is dat daarbij de belangen van de gebiedsbewoners voorop staan. Zo gaan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en de leefbaarheid voor inwoners hand in hand.

Diversiteit in vraag en aanbod. Onderlinge verbindingen, optimale draagkracht. Visie en uitvoering. Dát is het pakket aan uitdagingen. Daarom kiest Ginder altijd voor een integrale aanpak. Ingewikkeld? Ja. Maar wij krijgen er juist energie van. Omdat we uit ervaring weten dat het verbinden van ondernemers, overheden en inwoners tot prachtige resultaten kan leiden.

WAT BIEDT GINDER?

Wij helpen gebieden bij de zoektocht naar een florerende, duurzame bezoekerseconomie, met:

  • Onderzoek: Ginder brengt het gebied in kaart, mede op basis van data. We onderzoeken bijvoorbeeld de draagkracht van de lokale bevolking. Of de diversiteit (vraag- en aanbodontwikkeling) en de impact (people, planet, profit) ervan op de omgeving.
  • Visie en strategie: Ginder bepaalt samen met stakeholders een ontwikkelrichting. We formuleren concrete ambities. En bieden een heldere, integrale visie, inspirerende streefbeelden en een routekaart voor de uitvoering.
  • Uitvoering: Ginder verzorgt de praktische aanpak van wat nodig is. Zodat de visie werkelijkheid wordt. We werken dan nauw samen met alle betrokken partijen in het gebied. Vaak als kwartiermaker of programmamanager.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • St. Werelderfgoed Kinderdijk
  • Gemeente Eindhoven
  • Gemeente Venlo
  • Recreatieschap Drenthe
  • Efteling
  • Gemeente Arnhem