EEN BELANGRIJKE SPIL IN DE ECONOMIE

DE WEGEN NAAR SUCCES OPENEN

Logiesondernemers, detaillisten, horecaondernemers en leisure-ondernemers. Zoveel bedrijven, zoveel vraagstukken. Welke kant moet ik op om mijn bedrijf toekomstbestendig te maken? Hoe ga ik mijn ambities werkelijk waarmaken? Het is slechts een kleine greep uit de vele vragen die ondernemers ons stellen. Stuk voor stuk zoeken ze naar nieuw evenwicht. Tussen het doorvoeren van hun eigen visie en businessplannen enerzijds. En de eisen vanuit omgeving en maatschappij anderzijds. Een enorme uitdaging waarbij een frisse blik op het vraagstuk helpt. Even uitzoomen en gedegen onderzoek doen. En dan weer voorwaarts op basis van gefundeerde en weloverwogen beslissingen.

Jakob Owens Qhywsqiuj9g Unsplash

ONZE VISIE

Ondernemers geven kleur aan onze samenleving. Ze zijn een belangrijke spil in de economie. Bovendien moeten zij meer dan ooit inspelen op een razendsnel veranderende maatschappij. Dat vraagt van hen voortdurende alertheid en flexibiliteit, continue innovatie en structurele investeringen. Het zijn voorwaarden om bedrijfsdoelstellingen te halen en tegelijkertijd adequaat in te spelen op alle externe ontwikkelingen. In onze adviezen nemen we daarom niet alleen de bedrijfsvoering onder de loep, maar brengen we ook het complete krachtenveld in kaart waarbinnen een bedrijf zich beweegt. Daar op inspelen opent de werkelijke weg naar succes.

WAT BIEDT GINDER?

Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van bestaande en nieuwe ondernemers. Van verblijfsrecreatie, hotels, horeca en detailhandel tot musea, zwembaden en attracties. We doen het juiste onderzoek naar zowel maatschappelijke uitdagingen als businesskansen. Dat doen we niet alleen, maar altijd samen met ondernemers. En waar nodig slaan we ook de brug tussen ondernemer en overheid. We zijn gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfs- en investeringsplannen, conceptontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee helpen we ondernemers écht vooruit.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Eindhoven
  • Gemeente Ede
  • Camping Center Parcs Port Zélande
  • Marketing Oost
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Gemeente Helmond