INZICHT IN ONTWIKKELINGEN

 • Ondernemers en overheden ontwikkelen plannen om het verschil te maken. Als organisatie, maar ook op gebieds- of regioniveau. Vaak biedt onderzoek inzicht in de effecten van deze plannen. Vooraf en/of achteraf. Of het nu om de financiering van een ontwikkelingsplan, de aanpassing van een bestemmingsplan, het overtuigen van stakeholders of de vorming van visie of strategie gaat. Ginder ondersteunt. Zowel vanaf het startpunt als op momenten van evaluatie en reflectie.

Saketh Garuda 554415 Unsplash

ONZE AANPAK

Wat we gaan doen en hoe we te werk gaan? Dat is afhankelijk van je unieke vraag. Absoluut maatwerk dus. En de mogelijkheden zijn ongekend. We duiken in de data van onze eigen databases. We putten waardevolle informatie uit externe bronnen en de nieuwste datatechnieken. We doen veldonderzoek en vergelijkbare gebieden en/of aanbieders met benchmarks. We kunnen onder andere laddertoetsen, marktruimteonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, leefstijlenscans of effectstudies inzetten. Het leidt tot de meest relevante én nieuwste inzichten. Die delen en toetsen we met jou. En waar gewenst met andere stakeholders. Het is de basis voor helder en gedegen onderbouwde conclusies en het zetten van de juiste toekomststappen.

WAT BIEDT GINDER?

 • Toets Ladder voor Duurzame Verstedelijking: we inventariseren de behoeften en planologisch-ruimtelijke effecten en mogelijkheden voor initiatieven.
 • Marktonderzoek/DPO: we onderzoeken de marktruimte voor detailhandel, horeca (inclusief hotels) en verblijfsrecreatie. We doen dat voor ondernemers en overheden.
 • Haalbaarheidsstudie: voor financiers, ondernemers en overheden toetsen wij nieuwe initiatieven en concepten. Welke bezoek- en omzetniveaus zijn realistisch? Is het plan daarmee haalbaar?
 • Effect-/Impactstudie: we brengen de impact van ondernemers in kaart op het gebied van onder meer bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Wat is de invloed van je bedrijf of de bedrijvigheid op het centrum of de regio? En wat is de bredere impact op de samenleving en de omgeving?
 • Leefstijlenscan: waarom kiezen gasten of consumenten voor jouw gebied of bedrijf? Hoe speel je beter op hen in? En wat vraagt dat van je concept, marketing en dienstverlening?
 • Consumenten- of ondernemersonderzoek: zijn bezoekers tevreden met je bedrijf? Hoe ervaren bezoekers je gebied of regio? Zijn ondernemers in de wijk of het centrum tevreden met hun gebied? Wat moet en kan er beter of anders?
 • Locatieonderzoek: voor marktpartijen in detailhandel, horeca, dagrecreatie of verblijfsrecreatie brengen we de huidige structuur in kaart van een bedrijfslocatie of centrumgebied. Inclusief knelpunten, kansen en ontwikkelperspectief.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
 • Gemeente Wijdemeren
 • Stad Antwerpen
 • Gemeente Hardenberg
 • Natuurmonumenten
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Eindhoven