VAN 'NOT IN MY BACKYARD' NAAR DRAAGVLAK EN BEGRIP

ZORGEN VOOR BALANS IN BELANGEN

De komst van een asielzoekerscentrum, een verslaafdenopvang of nachtverblijf voor daklozen. Of een tippelzone, jongerencentrum of gebedshuis. Het doet onder omwonenden meestal veel stof opwaaien: not in my backyard! Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen. Maar je neemt ook de zorgen van je inwoners serieus. Hoe zorg je voor balans in belangen? En vind je de weg naar draagvlak en begrip?

Amsterdam G155d6b4d9 1920

ONZE VISIE

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op zijn of haar plek. Wie je ook bent en waar je ook woont. Bij het treffen van passende voorzieningen moeten de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Draagvlak bij mensen in de directe omgeving kunnen onbegrip en weerstand voorkomen. Wij geloven daarom in een open, persoonlijke aanpak. Dus organiseren we een echte dialoog tussen alle betrokkenen en belanghebbenden. Waarbij respect voor elkaars belangen voorop staat. Geen vrijblijvend geroeptoeter langs de zijlijn. Geen debat vanuit extreme uitersten. Want juist de mening van de grote, vaak niet gehoorde (midden)groep is hét bindmiddel om tot duurzame oplossingen te komen.

WAT BIEDT GINDER?

Vraagstukken rondom omstreden voorzieningen? Daarvoor schakelen veel verschillende organisaties onze ruime kennis en ervaring in. Gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen, bewoners-, ondernemers- en werkgeversorganisaties, woningcorporaties en overige vastgoedpartijen. We helpen hen met (locatie)adviezen, beheerplannen, haalbaarheidsonderzoeken, monitoring, dagvoorzitterschap, kwartiermakers, projectcoördinatie en/of compleet proces-/programmamanagement.

Ook samen met u smeden we graag een plan voor de hoogst haalbare leefkwaliteit van alle omwonenden en betrokkenen. We kiezen voor een integrale benadering vanuit zowel maatschappelijk, ruimtelijk, als economisch perspectief. We doorgronden de opgave en de arena, formuleren gemeenschappelijke ambities en doelen en ontwikkelen draagvlak, draagkracht en nieuwe partnerschappen.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Wijdemeren
  • Gemeente Geldrop-Mierlo
  • Toerisme Alliantie Friesland
  • Gemeente Hellendoorn