Thema's
Maatschappelijke opgaven. Die pakken wij graag aan. We zien de problemen van vandaag. Maar vooral de kansen van morgen. Ontdek hieronder de thema's waarmee wij ons bezighouden.
G Img01

Transformatie

Ginder jaagt de transformatie van gebieden aan en begeleidt het totale veranderingsproces. Het doel: economisch vitale gebieden waar het goed wonen, werken, verblijven en leven is.

Lees verder
Img17

Bezoekerseconomie

Een florerende bezoekerseconomie stimuleert de komst van voorzieningen. En het zorgt voor bestedingen, banen en levendigheid. Dat biedt voordelen voor zowel de inwoners als de bezoekers van een gebied of regio. Het vraagt nadrukkelijk om de juiste balans tussen retail, horeca, evenementen, dagrecreatie en logiesaccommodaties.

Lees verder
Img18

Omstreden voorzieningen

Huisvesting voor arbeidsmigranten? De komst van een asielzoekerscentrum of dak- en thuislozenopvang? Een prostitutiezone? Witwaspraktijken, illegale prostitutie of drugs- en wapenhandel? Allemaal complexe vraagstukken rondom omstreden voorzieningen. Wij bieden maatwerkoplossingen!

Lees verder
Img19

Vitaal platteland

Nederland is volop in beweging. Met name door grote opgaven als de energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, natuurversterking en de landbouwtransitie. De (her)inrichting van buitengebieden is daarmee actueler dan ooit. En dus is het tijd voor nieuwe, duurzame toekomstperspectieven voor agrarische ondernemers, bewoners en de natuur.

Lees verder
Ondermerschap

Ondernemerschap

Ondernemen in de vrijetijdssector is prachtig. En een vak apart. Het is een wereld waarin ook wij ons thuis voelen. Op basis van onze expertise en ervaring geven we maatwerkadvies. Zodat bedrijven nu en in de toekomst kunnen floreren.

Lees verder
  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Gemeente Hardenberg
  • Recreatieschap Drenthe
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • Camping Center Parcs Port Zélande
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul