Werkvelden / Ruimtelijke economie
Ginder is gespecialiseerd in ruimtelijke economie. In regio’s, steden en dorpen. In centrumgebieden, wijkwinkelcentra en op bedrijventerreinen. Wij zetten ons in voor een toekomst waarin het fijn werken, recreëren en leven is.
G Druten Woonwijk Centrum Van Bovenaf.JVG

Lokale en regionale economie

Hoe laat je de economie werken voor een goede, brede welvaart? En hoe je daarbij ook rekening met de omgeving? Regionaal en lokaal kan het verschil worden gemaakt!

Lees verder
Pedestrian Zone 347468

Centrum- en winkelgebieden

Goed functionerende centrum- en winkelgebieden zijn belangrijk voor het woon- en leefklimaat in steden, dorpen, wijken en buurten. Maar door minder behoefte aan fysieke winkels neemt de leegstand toe. Hoe zorg je voor een breed, vernieuwend en gevarieerd centrumaanbod? Zodat centrum- en winkelgebieden relevant blijven?

Lees verder
Brieltjenspolder

Werklocaties

Ondernemingen op bedrijventerreinen zijn een belangrijke de motor voor economie en werkgelegenheid. Daarom organiseren wij slimme samenwerking rondom bijvoorbeeld energietransitie, circulariteit, ruimtelijke herindeling en andere innovatieve thema’s. Zo dragen we bij aan de toekomstbestendigheid van werklocaties.

Lees verder
Samenwerking

Samenwerking en fondsen

Een centrumgebied, werklocatie of toeristische bestemming dat goed functioneert, vraagt om samenwerking. Ginder brengt alle relevante partijen samen. En helpt bij het oprichten van professionele samenwerking en de financiering daarvan. Via een ondernemersfonds of bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Lees verder