EEN ONMISBARE SECTOR

DE KWALITEIT VAN HET LANDELIJK GEBIED VEILIGSTELLEN

Door gebrek aan opvolging en de stikstof-problematiek stoppen veel agrarische ondernemers met hun bedrijf. Dat heeft zijn invloed op de leefbaarheid van het buitengebied en kleine kernen. Wat moet er gebeuren met vrijkomende agrarische grond en bebouwing? En wat is de invloed op de leefbaarheid en de natuur? Hier succesvol op inspelen vraagt om kennis van het DNA en de kenmerken van lokale kernen, de landschappelijke kwaliteiten en de sociale samenhang. Op basis daarvan kan de beste strategie worden gekozen. Dé basis voor toekomstbestendige landschapsinvulling, met nieuwe rollen en kansen voor voldoende agrariërs én nieuwe ondernemers.

Andres Siimon Fcv4k5aazf4 Unsplash

ONZE VISIE

In ons landelijke gebied is de agrarische sector onmiskenbaar belangrijk. Maar de druk op deze sector neemt toe vanuit diverse maatschappelijke perspectieven. Om de kwaliteit van het landelijk gebied veilig te stellen moeten er voldoende toekomstbestendige agrarische bedrijven overblijven. Om de natuur zorgvuldig te blijven onderhouden. En als voorwaarde voor bedrijfseconomische en sociaal-maatschappelijke levensvatbaarheid. Nieuw beleid, nieuwe kansen en nieuwe verdienmodellen zijn nodig. Daarmee wordt in het buitengebied nieuw ondernemerschap van agrariërs en andere partijen gestimuleerd en vermindert tegelijkertijd de druk op natuur en milieu.

WAT BIEDT GINDER?

Wij willen het buitengebied door en door kennen. We laten ons inspireren door alle unieke aspecten. Dat begint met goed luisteren naar de vragen, behoeften en wensen van ondernemers en bewoners. Dát zijn de aangrijpingspunten voor plan- en besluitvorming over verdere vitalisering. Het traditionele beeld van een kern als afgegrensde, teruggetrokken leefgemeenschap zal bij zo’n benadering snel vervagen. Het buitengebied fungeert als één, uiterst dynamisch en gevarieerd geheel. Dankzij onderzoek kunnen de juiste ‘vitale’ keuzes worden gemaakt. Deze vertalen we in heldere beleidsplannen en concrete actieprogramma’s.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Belasting & Douane Museum
  • Vakantiepark & Partycentrum Mölke
  • Gemeente Wijdemeren
  • Recreatieschap Drenthe
  • Stad Antwerpen