Werkvelden / Bedrijfsadvies
Elke organisatie in de vrijetijdsector is uniek. En elk vraagstuk is weer anders. Verwacht van ons daarom geen adviezen uit het boekje. Maatwerk is wat we bieden. Van gedegen onderzoek, advies en coaching, tot conceptontwikkeling en ondersteuning in uit te voeren acties en werkzaamheden.

Bedrijfsadvies

G Hotel Gf95b7767b 1920

Profit

Van ondernemers wordt verwacht dat zij zich naast winst maken ook richten op de belangen voor maatschappij, omgeving en milieu. Met onze vernieuwende, marktgerichte adviezen helpen wij bedrijven in de vrijetijdssector en de ruimtelijke economie toekomstbestendig te zijn én te blijven.

Lees verder
Foto 6

Non-profit

Elke non-profit organisatie is uniek. Wel is er altijd sprake van een krachtenveld met partners, overheden, financiers en subsidieverstrekkers. Ginder biedt je organisatie een maatwerkadvies op weg naar nieuwe kansen en uitdagingen. Op basis van gedegen onderzoek en onze jarenlange praktijkervaring.

Lees verder