DSC 0523
Projecten Deel artikel

Overzicht van provinciale middelen voor het versterken van centrumgebieden en bedrijventerreinen

Toekomstbestendig maken van centrumgebieden en bedrijventerreinen. Provincies bieden hiervoor steeds meer middelen. De subsidiemogelijkheden lopen per provincie uiteen. Van visievorming voor centrumgebieden en het ontwikkelen van een concreet uitvoeringsplan. Tot het versterken van het organiserend vermogen op bedrijventerreinen of transformatiemanagement in winkelstraten.

 

Ginder heeft een overzicht opgesteld met subsidiemogelijkheden. Zodat per provincie duidelijk wordt wat er mogelijk is voor centrumgebieden en bedrijventerreinen. Wel zo overzichtelijk.

 

NOORD-HOLLAND

De provincie Noord-Holland geeft subsidie voor het toekomstbestendig maken van een winkelgebieden door middel van onderzoek of procesondersteuning. De subsidie HIRB+ Toekomstbestendige Winkelgebieden richt zich op het terugdringen van leegstand, het opzetten of verbeteren van samenwerking (tussen ondernemers), het initiëren van duurzame maatregelen of het opstellen van een transformatievisie. 

 

ZUID-HOLLAND

De provincie Zuid-Holland wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers, de gemeente en andere actoren, stimuleren. Om die reden kan voor verschillende activiteiten subsidie worden aangevraagd. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van een toekomstvisie of het oprichten of verder ontwikkelen van een winkeliers- of ondernemersvereniging. De activiteiten moeten leiden tot het in stand houden en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. 

 

FRIESLAND

Geen subsidiemogelijkheid beschikbaar. Op 30 september loopt de subsidieregeling Friese Retailaanpak ten einde.

 

UTRECHT

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

NOORD-BRABANT

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

ZEELAND

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

LIMBURG

De provincie Limburg heeft de subsidie Kwaliteit Limburgse Centra in het leven geroepen. Het doel van deze nadere regeling is het stimuleren van voorstellen van gemeenten die bijdragen aan het structureel versterken van de kwaliteit van wonen en leven in Nederlands Limburg. De subsidie is beschikbaar voor Nederlands Limburgse gemeenten die met de Provincie Limburg een samenwerkingsagenda hebben gesloten. De tweede tranche is open van mei 2022 tot en met 31 december 2023.

 

GRONINGEN

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

FLEVOLAND

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

OVERIJSSEL

In Overijssel heeft de provincie een subsidie opgericht voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. De activiteiten zijn opgenomen in de Subsidie Vitaliteit van Steden (stadsarrangementen). Deze subsidies hebben onder andere betrekking op activiteiten die bijdragen aan het compacter maken van de binnenstad van de betreffende gemeente en die weerslag hebben op regionaal niveau. Gemeenten kunnen het gehele jaar een aanvraag indienen tot het budget op is. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Overijssel.

 

GELDERLAND

De Provincie Gelderland heeft de subsidieregeling SteenGoed Benutten in het leven geroepen. Gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen onder andere subsidie aanvragen voor procesondersteuning van herbestemmings- en transformatieprojecten. Vanaf 5 september 2022 is het voor gemeenten ook mogelijk subsidie aan te vragen voor centrumgebieden als het gaat om visievorming (met uitvoeringsplan), versterken van de organisatiegraad, en transformatiemanagement.

Daarnaast kunnen ook ondernemers en gemeente subsidieaanvragen voor procesondersteuning voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. De subsidie kan worden aangevraagd voor onder andere activiteiten die inzetten op het verbeteren van samenwerking op een bedrijventerrein of het realiseren van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen. De procesondersteuning is hierbij gericht op het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces. Deze subsidie geldt tot eind 2022.

 

DRENTHE

De provincie Drenthe heeft de subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld waarin een provinciale bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan. Ook projecten die gebiedsontwikkelingen op gang brengen die zijn stilgevallen, vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten beoordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging duurzaamheid, op verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering.

 

Meer weten over deze subsidies of het aanvragen hiervan? Neem dan contact met ons op!

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • Natuurmonumenten
  • Toerisme Alliantie Friesland
  • ANWB
  • Gemeente Hellendoorn