Emmen1
Projecten Deel artikel

Detailhandelsstructuur Emmen 2030

Nietsvermoedend organiseerde Seinpost Adviesbureau (nu Ginder) in februari 2020 een schouw. Het was de start van de nieuwe Detailhandel­structuurvisie in de gemeente Emmen.

Met een kopgroep van ondernemers en ambtenaren bezochten we diverse winkelgebieden en spraken we met lokale ondernemers. Nu, twee jaar later ligt het  ontwerp-beleidskader ‘Detailhandels­structuurvisie 2030’ ter inzage.

 

 

VOORUITKIJKEN NA TWEE BEWOGEN JAREN


Het waren twee bewogen jaren voor de detailhandel. Lockdowns en beperkingen voor met name ‘niet-essentiële winkels’ veroorzaakten onzekerheid en twijfel: stekker eruit, weer erin etc., ondernemen in de waan van de dag en niet weten wat er morgen mogelijk is. Probeer dan maar eens samen vooruit te denken over de toekomst van de Emmense detailhandel. In opstand tegen de lockdown haalden de winkeliers van Klazienaveen de landelijke media. Het getuigde van hun grote betrokkenheid en wilskracht. Ook de gemeenteraad had iets anders aan zijn hoofd. Die moest de lasten voor de ondernemers zien te verlichten zodat de ondernemers konden overleven. Desondanks werd stap voor stap doorgewerkt en werd de relevantie voor een gedeeld toekomstbeeld steeds prominenter.

De pandemie is nu achter de rug en er ligt een gezamenlijke visie op de detailhandel­structuur in Emmen. Dit streefbeeld voor vitale en aantrekkelijke winkelgebieden is geen doel op zich. Het is een middel om met de ondernemers samen te werken aan een goed woon-, leef- en ondernemingsklimaat voor haar inwoners en bezoekers. Zo is aandacht nodig voor een goed voorzieningenniveau op gepaste afstand van de woning, en dat geldt zeker voor zo’n uitgestrekte gemeente als Emmen.

 

 

 

 

Resultaat op maat van een uitvoerig proces


De visie van Seinpost uit 2011 vormde al meer dan 10 jaar de basis. De in 2021 vastgestelde Nota van Uitgangspunten vormde een tussenstation om tot de Detailhandelstructuurvisie 2030 te komen.

Er is een uitgebreid proces doorlopen met  ondernemers, eigenaren, ambtelijke werkgroep, college en gemeenteraad. De visie is uitgewerkt met een toetsingskader voor nieuwe initiatieven, met behoud van flexibiliteit en afwegingsruimte. De visie vormt de basis om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Het uitvoeringsprogramma vormt een samenhangend pakket harde en zachte maatregelen. We doen de ‘voordeur open, achterdeur dicht en gaan samen om tafel’. De Emmense detailhandel kent grote uitdagingen. Het primaat ligt bij de integrale aanpak van Emmen-centrum waar 16% van de verkooppunten leeg stond. Dynamiek is echter de enige constante en Emmen-centrum moet uitgaan van haar eigen kracht. De vernieuwing en aanpak van de vijf wijkcentra in Emmen en de vijf dorpscentra, en van Nijbracht en Meubelboulevard verdienen uiteraard ook alle aandacht. Ieder heeft een eigen verzorgingsfunctie en toekomstbeeld. De gezamenlijke inzet is behoud van Emmen als centrumgemeente voor Zuidoost-Drenthe. Met behulp van de gedeelde visie, waterdicht (dienstenrichtlijn-proof) beleid en een gericht uitvoeringsprogramma kan hieraan de komende jaren gewerkt worden.

 

 

Tot slot 

 

Meer weten over het proces in Emmen?

Neem dan contact op met Rien Romijn of Luc van den Boogaart.

 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Recreatieschap Drenthe
  • St. Werelderfgoed Kinderdijk
  • ANWB
  • Gemeente Geldrop-Mierlo