Afbeelding Vitaliteitsmodel 2
Whitepaper Deel artikel

HET VITALITEITSMODEL:

DATA GEDREVEN WERKEN AAN VITALE CENTRUMGEBIEDEN

Pexels Lukas 669621

Voor veel centrumgebieden en winkelstraten geldt dat ze onderhevig zijn aan een stevige dynamiek, die nog verder versterkt wordt door corona. Vaak hebben we wel een onderbuikgevoel van wat er speelt en gaat spelen. Maar blijft het lastig om grip te krijgen op het functioneren van het gebied en om vervolgens de ontwikkeling van het gebied te beïnvloeden. Met het vitaliteitsmodel brengen we de vitaliteit van centrumgebieden en/of winkelstraten feitelijk in beeld. Verder biedt het een stevige basis voor het maken van beleidskeuzes en het formuleren van een strategie om de vitaliteit van het gebied te versterken.

HET BELANG VAN DE VITALITEITSDIAGNOSE

Verschillende trends en ontwikkelingen zorgen er al jaren voor dat winkel- en centrumgebieden snel en structureel veranderen. De impact van de corona-crisis brengt deze veranderingen in een stroomversnelling. Deze dynamiek zorgt voor meer leegstand. Verloedering en mogelijke criminaliteit liggen dan op de loer. Een winkelgebied kan daardoor in een neerwaartse spiraal terecht komen. Tegelijkertijd zijn er vaak ook nog volop bedrijven met voldoende kwaliteit en perspectief om blijvend kleur te geven aan gebieden. Met het vitaliteitsmodel maken we een gedetailleerde diagnose van de situatie en geven we een op data gebaseerde indicatie van de toekomstige ontwikkeling van een gebied. Daarmee zorgen de uitkomsten uit het model voor een basis voor gerichte en nieuwe beleidskeuzen. En biedt het aanknopingspunten voor het formuleren van een bij het gebied passende strategie om de vitaliteit te versterken.

Pexels Lukas 590011

VITALITEIT VAN HET GEBIED INZICHTELIJK DOOR ZICHT OP KWALITEIT EN PERSPECTIEF OP ONDERNEMERSNIVEAU

In het vitaliteitsmodel kijken we naar de kwaliteit en het perspectief van individuele bedrijven (zowel winkels, horeca, dienstverleners en andersoortige bedrijven) in een gebied. Het totaaloverzicht van alle bedrijven laat zien hoe het gesteld is met de vitaliteit van het hele gebied. De individuele vitaliteit van de bedrijven wordt bepaald aan de hand van verschillende indicatoren, onder meer op het vlak van kredietwaardigheid, kwaliteit van concept, marktontwikkelingen, concurrentiedruk, invloed vanuit de directe omgeving en meer. We maken hiervoor gebruik van objectieve en relevante data gecombineerd met eigen (gebieds)expertise en geeft daarmee een gedetailleerd beeld van hoe het er nu écht voorstaat. Zowel op ondernemers- als gebiedsniveau. Welke ondernemingen zijn koploper en geven kleur aan het gebied? Waar zitten de bedrijven die een impuls nodig hebben? En voor welke ondernemingen of gebieden geldt dat ze de aansluiting met de markt verliezen of zijn verloren? En in welke gebieden moet gekozen worden voor kwaliteitsslag of transformatie? De inzichten helpen om meer grip te krijgen op de kwaliteit en het perspectief, en ook op de opgaven en mogelijke ontwikkelrichtingen in het gebied.

DOOR DE PRAKTIJK (H) ERKEND: OBJECTIEVE DATA EN GEBIEDSKENNIS ALS BASIS OM 'EVIDENCE-BASED' TE WERKEN

Het model vormt een spiegel om op een andere manier naar een gebied te kijken. Het geeft zicht op de markt, het ondernemerschap, het vertrouwen van financiers en de specifieke locatie- en omgevingskwaliteiten. Objectieve data en gebiedsexpertise van Ginder vormen de basis voor dit diagnose-instrument. De ervaring leert dat zicht op de problematiek helpt om een gerichte aanpak te formuleren. Inmiddels heeft het model al als basis en herkenbare inzichten gediend voor diverse centrum- en winkelgebieden (Eindhoven, Nijmegen, Den Helder) in Nederland.

MEER WETEN OVER ONS VITALITEITSMODEL?

Neem dan contact op met één van onze specialisten: John, Luc of Wouter! 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Emmen
  • Gemeente Roosendaal
  • Toerisme Alliantie Friesland
  • Vakantiepark & Partycentrum Mölke