Pexels Nikolay Shulga 7019096
Opinie Deel artikel

Leegstand? Naar nieuwe economische ecosystemen!

Als we het hebben over de vitaliteit van onze centra en winkelgebieden dan gaat het vaak over leegstand. Hier meten we aan af of het goed gaat of niet. Is er meer leegstand dan ‘het landelijke gemiddelde’, dan is er een probleem. Ondernemers, vastgoedeigenaren en beleidsmakers nemen een andere, vaak wat meer passieve houding aan bij een score op of onder dat gemiddelde.


Mijn stelling: ieder centrum of winkelgebied staat voor een opgave.

Het winkellandschap verandert snel en structureel. Niets doen is geen optie. Leegstand is niet het probleem, maar een indicator voor het onderliggende functioneren. Waar de opgave in het ene gebied zich richt op versterking van het winkelaanbod, staat het andere (deel) gebied voor een transformatie opgave. Met het vitaliteitsmodel (zie hieronder) brengen we in Ginder de opgaven binnen gebieden in beeld.

 

 

 

 

Centra en gebieden ontwikkelen zich als ecosystemen. Denk daarbij aan het assemblage van en samenspel tussen panden, ondernemers, de vastgoedeigenaren, openbare ruimte, groen e.d.. Zowel binnen straten, wijken als steden. Wanneer traditionele retailers met verouderde concepten het niet meer redden, is het zaak de voedingsbodem zodanig te gebruiken of te verrijken dat panden een nieuwe invulling krijgen. En dan is een invulling met dienstverlening, ambacht en soms ook een woning prima. Zolang deze maar bijdraagt aan de functie, of betekenis, van een gebied.

Daar moeten we, wat mij betreft, dus vooral mee bezig zijn. Wat is de functie of betekenis van het stads- of dorpshart? En welke activiteiten en functies zijn nodig om het (weer) te laten kloppen? En hoe gaan we de verschillende onderdelen van het assemblage opnieuw ‘organiseren’ zodat het ecosysteem weer vitaal wordt?

Het feit dat de winkelleegstand weer oploopt is in ieder geval voor mij een indicator dat we niet meer ontkomen aan echte fundamentele keuzen voor die gebieden waar we elkaar ontmoeten, de identiteit van ons dorp of stad aan ontlenen en natuurlijk ook nog komen om te kopen. Laten we ons richten op het vernieuwen van die economische ecosystemen.

Ze zijn het waard!


Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met John Bardoel.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Recreatieschap Drenthe
  • Gemeente Bronckhorst
  • Gemeente Ede
  • Gemeente Hardenberg
  • Gemeente Emmen
  • Smart Delta Drechtsteden