Nieuwe perspectieven voor natuur- en recreatiebeheer 

Vragen die je niet direct kunt beantwoorden. Welke beheerorganisatie van natuur- of recreatiegebieden heeft ze niet? Vragen over eigen ambities, verlangens van stakeholders, noem maar op. En dat allemaal in een omgeving die voortdurend verandert. Ginder begrijpt het krachtenveld waarin je organisatie zich beweegt. We kennen de uitdagingen, begrijpen de complexe relaties en de belangen van alle partijen. We weten de markt en (het beleid van) de overheid te doorgronden en op waarde te schatten. Maar we zien vooral óók kansen en perspectieven. Met onderzoek en advies ondersteunen wij je organisatie bij het maken van mooie, succesvolle toekomststappen. 

 

Foto 6

ONZE VISIE

In onze visie zorgen toekomstbestendige beheerorganisaties van natuur- en recreatiegebieden voor: 

  • Een goede verbinding met de markt: doelgroepen, motieven, markttrends. 
  • Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. 
  • Haalbare, passende investeringen en maatwerk in financiering. 
  • Een hoge maatschappelijke waarde en voldoende draagvlak. 

WAT BIEDT GINDER?

Ginder heeft ruime kennis van je markt en krachtenveld. We ondersteunen je met: 

 

  • Bezoekers-, draagkracht- en draagvlakonderzoek: Hoe ontwikkelen de bezoekersstromen zich in tijd en ruimte? Hoe verhouden ze zich tot de draagkracht van het gebied? En tot het  draagvlak bij omwonenden en andere belanghebbenden? We brengen het in kaart met objectieve data-analyses en participatietrajecten op maat.  
  • Businesscases, haalbaarheidsonderzoeken, second opinions en advies: Een marktgerichte en gedegen onderbouwing van plannen in je natuur- of recreatiegebied. Waarmee je overheid, financiers of subsidieverstrekkers van de juiste informatie voorziet.
  • Om bezoekprofielen, -motieven en -behoeften inzichtelijk te maken gebruiken we onder meer de Toolkit Natuurbeleving van de Leefstijlvinder.  
  • Conceptontwikkeling: Blijven bezoekersaantallen achter bij de verwachtingen? Of is je organisatie toe aan een volgende stap? Ginder denkt met je mee over een nieuw concept, een uitbreiding of een koerswijziging. Uiteraard houden we rekening met de eigen kaders en beleid. 
  • Onderzoek naar nieuwe verdienmodellen: Wij brengen in kaart welke nieuwe of aanvullende verdienmodellen mogelijk zijn. En we rekenen door wat dit betekent voor exploitatie en investeringen.  

 

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen