EEN MAATSCHAPPELIJKE TAAK VERVULLEN

GOEDE VERBINDING MET DE DOELGROEP

Als culturele instelling of erfgoedlocatie vervul je een belangrijke maatschappelijke taak. En lever je een grote bijdrage aan de economie, sociale cohesie, educatie, beleving en het geestelijke welbevinden in je regio. Om die brede waarde te behouden of te vergroten zijn soms veranderingen nodig: in concept, in locatie, in marktbenadering of in organisatievorm. Ook omdat stakeholders steeds meer of andere eisen stellen aan de bedrijfsvoering. Ginder kent het krachtenveld waarin je organisatie zich beweegt. En herkent het spanningsveld tussen maatschappelijke doelen, belangen van financiers/subsidiegevers, de markt en de overheid. Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij je organisatie in het zetten van de volgende stappen. Op weg naar nieuwe, toekomstbestendige maatschappelijke waarde.

Mammoth 6523356

ONZE VISIE

Om toekomstbestendig te zijn moeten non-profit organisaties in onze visie zorgen voor:

  • Een goede verbinding met de markt: doelgroepen, motieven, markttrends
  • Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
  • Haalbare, passende investeringen en voldoende financieringsmiddelen
  • Een hoge maatschappelijke waarde en voldoende draagvlak

WAT BIEDT GINDER?

  • Businesscases: Op weg naar nieuwe projecten of concepten ondersteunt Ginder bij het maken van de businesscase. Wij verkennen het krachtenveld, toetsen het concept aan de markt en stellen een exploitatie- en investeringsbegroting op.
  • Haalbaarheidsonderzoeken en second opinions: Ginder toetst ook al verder gevorderde plannen. Globaal, of juist tot zeer uitgebreid en gedetailleerd. Op verzoek van financiers of overheid. Of voor uw eigen gemoedsrust.
  • Doelgroeponderzoeken: Het maximale doelgroepenbereik uit een nieuw concept halen? Ginder maakt het inzichtelijk aan de hand van marktsegmentaties als de Leefstijlvinder (o.a. Toolkit Cultuur) en Whize.
  • Stakeholdersanalyse: Hoe kan lokaal en/of regionaal verbinding worden gelegd met andere culturele instellingen, overheid, ondernemers, onderwijs en bewoners.
  • Begeleiding realisatie: We denken en doen. Ook als het om de realisatie gaat. We brengen partijen niet alleen bij elkaar. Maar brengen ze ook in beweging. Hiervoor kunnen we ook zorgen voor de juiste kwartiermaker, proces- of projectmanager. 
  • Ondersteuning integrale besluitvorming cultuurvastgoed: Welke toegevoegde waarden spelen mee bij een vastgoedbeslissing. En hoe kunnen we optimaal bijdragen aan gemeentelijke beleidsvelden en kerntaken?

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen