HET HEERSENDE IMAGO OMBUIGEN

KANSEN VOOR VERNIEUWING, VOORUITGANG EN VERDUURZAMING

Bedrijventerreinen krijgen vaak te weinig aandacht van beleidsmakers. Hooguit komen de negatieve aspecten van overlast aan bod. Denk aan geur, geluid en vervoersbewegingen. Bovendien werkt het heersende imago van bedrijventerreinen niet mee. Ze worden als saai, monofunctioneel en onaantrekkelijk ervaren. En maken daardoor steeds vaker plaats voor woonruimte. Ten onrechte. Want bedrijventerreinen stimuleren de lokale economie en werkgelegenheid. Bovendien liggen er juist op bedrijventerreinen volop kansen voor vernieuwing, vooruitgang en verduurzaming. Bijvoorbeeld binnen de energietransitie en op het gebied van circulair gebruik van grondstoffen.

Brieltjenspolder

ONZE VISIE

Meer aandacht voor de verborgen kracht van bedrijventerreinen. Dat vinden we bij Ginder belangrijk. En dan hebben we het niet alleen over state-of-the-art business camps, maar juist ook over de recht-toe-recht-aan bedrijventerreinen. Hoe maak je deze terreinen toekomstbestendig? Ginder begint vraaggestuurd, bij de al georganiseerde basis: de Bedrijven Investeringszone (BIZ) of het ondernemersfonds. Samen brengen we nieuwe ondernemersperspectieven en gezamenlijke kansen in kaart. Bijvoorbeeld op gebieden als energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, de vraag naar woningen en toenemende druk op de ruimte. Een breed gedragen visie en een bijbehorend plan waarin dat allemaal samenkomt vormen de basis voor een veelbelovende toekomst.

WAT BIEDT GINDER?

We adviseren, faciliteren, ontzorgen en ondersteunen bij:

 

  • De start van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) of ondernemersfonds.
  • Het ontwikkelen van toekomstvisies en uitvoeringsplannen voor bedrijventerreinen.
  • Het strategisch programmeren van bedrijfsterreinen.
  • Het opstellen van actieplannen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.
  • Het daarbij betrekken en inspireren van bedrijven, bewoners en overheden.
  • De opzet en uitvoering van projecten op gebieden als energietransitie, klimaatadaptatie, circulair gebruik van grondstoffen, arbeidsmarkt, arbeidsmigranten en innovatie.
  • Het vormen van economische visies en strategieën.
  • Het vormgeven van gebiedsontwikkeling en -transformatie.
  • Het realiseren van gemengde woon-werkgebieden en informele werklocaties.
  • Het doen van beleidsevaluaties.

Onze betrokkenheid en inzet strekt zich uit van de vorming van regionale strategieën tot uitvoering op lokaal niveau. Wij kunnen ook zorgen voor de inzet van (beleids-)experts.

 

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen