Mosque Ga43ed21b3 1280
Projecten Deel artikel

In Gouda Bloemendaal wordt momenteel een leegstaand kantoorpand verbouwd tot een islamitisch maatschappelijk centrum met 350 gebedsplaatsen. In Gouda-Oost is een voormalig leegstaand winkelpand sinds 1 ½ jaar in gebruik als wijkmoskee. Gouda kiest daarmee nadrukkelijk voor kleinschalige voorzieningen verspreid over de stad. Met daaraan gekoppeld goede afstemming en afspraken met de directe omgeving. Daarmee komt een einde aan een zoektocht van tien jaar naar extra gebedsplaatsen.


LANGDURIG PROBLEEM

Al sinds begin deze eeuw speelt de discussie over extra gebedsplaatsen voor de islamitische gemeenschap in Gouda. De drie wijkmoskeeën waren ontoereikend om in de behoefte te voorzien. Vooral de wijkmoskee in Gouda-Oost barstte uit zijn voegen, en tijdens de ramadan en andere hoogtijdagen moesten mensen soms op straat bidden. 

 

RUMOER
In 2014 wilde het college mee werken aan een ABC-constructie bij de aankoop van de Prins Willem Alexander-kazerne. Het idee was om hier een cluster te vestigen van een school, een zorginstelling en een islamitisch centrum. Het college zou het kazerneterrein aankopen van het Rijk, maar zou een deel direct weer doorverkopen aan het islamitisch centrum. Dit plan viel niet bij iedereen even goed. Er was protest van omwonenden, veel (landelijke) media-aandacht, demonstraties en ook de gemeenteraad was kritisch. Uiteindelijk stemt de gemeenteraad met 1 stem meerderheid tegen het krediet waarmee deze ABC constructie mogelijk kon worden gemaakt, waardoor de zo gewenste huisvesting van het islamitisch centrum niet doorging.

Het stadsbestuur trok lessen uit de gebeurtenissen. Toverwoorden daarbij zijn: overleg, kleinschaligheid en bewonersbelangen. 'Elk controversieel besluit kost tijd', zegt Rogier Tetteroo (PvdA), wethouder Ruimtelijke Ordening. 'Laten we vooral naar de bewoners luisteren en zorgen dat al onze inwoners ook een plek hebben om te bidden, als ze dat willen. Als goede buren, door rekening met elkaar te houden.'

Foto Lars Gouda

DIALOOGPROCES
Een deel van de islamitische gemeenschap besloot circa 2 ½ jaar terug zelf het heft in handen te nemen door twee naast elkaar gelegen leegstaande kantoorpanden te kopen. Diverse pogingen zijn mislukt om de vereiste vergunning te krijgen voor het ombouwen van deze panden tot islamitische maatschappelijk centrum. Dit kwam de samenwerking tussen de gemeente en de islamitische vereniging niet ten goede. De gemeente Gouda heeft er vervolgens voor gekozen om de status quo te doorbreken door een dialoog op te starten met vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap. De gemeente, daarbij ondersteund door Lars Pijlman (Ginder) die als projectcoördinator was aangetrokken, heeft bij de start nadrukkelijk aangegeven wat ze wel en niet wil. Het oplossen van het tekort aan gebedsplaatsen moest hand in hand gaan met het ‘oog hebben voor de omgeving’. Zorgen van buurtbewoners en ondernemers moesten serieus worden genomen. Het klinkt zo logisch, maar hoe vaak gaat het hier niet mis….Tijdens dit proces is het vertrouwen gegroeid tussen de islamitische gemeenschap en de lokale overheid. Respect voor elkaars belangen, transparantie en ‘afspraak is afspraak’ vormden belangrijke uitgangspunten. Nadat partijen een principebesluit hadden genomen over het streven naar extra gebedsplekken op meerdere plaatsen in de stad, is voor beide locaties een intensief traject gestart met de omgeving. Dit heeft geleid tot heldere beheerafspraken en een rond beide locaties actieve klankbordgroep. Een mooie afronding van een traject met de nodige ups en downs.

 

LESSONS LEARNED

De evenwichtige benadering, met oog voor zowel de behoeften van de islamitische gemeenschap als de wensen en zorgen van de omgeving, zorgde ervoor dat partijen met elkaar in gesprek kwamen. Er werd niet meer gesproken over, maar vooral met elkaar. Het is een illusie om alle betrokkenen tevreden te stellen, maar de kunst is wel om altijd te blijven zoeken naar een oplossing met voldoende draagvlak. Juist door scherp te blijven naar elkaar toe, kwamen oplossingen in beeld die niet voor mogelijk werden gehouden. En misschien wel de belangrijkste les: investeer in relaties. Neem de tijd om elkaars motieven te doorgronden. Schuw daarbij zeker niet om in gesprek te gaan met de mensen met extreme meningen, maar laat deze het traject ook niet kapen. Ook in Gouda is een oplossing gekozen waar de grote middengroep mee uit de voeten kan. En tot slot wees ook duidelijk als er zaken gebeuren die haaks staan op de gemaakte afspraken/route, zonder onderscheid te maken naar persoon en/of functie. Adequaat hiermee omgaan draagt bij aan de duurzame relatie en wekt vertrouwen bij alle belanghebbenden.

  

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Gemeente Bronckhorst
  • Gemeente Hardenberg
  • Gemeente Eindhoven
  • Museon | Omniversum