Groen licht voor nieuw horecaconcept recreatiegebied De Heide

In de zomer wordt er volop gezwommen en gefietst. Maar ook in de overige seizoenen trekt recreatiegebied de Heide volop wandelaars en recreanten. Jammer genoeg was een tussenstop met een drankje en een hapje tot nu toe alleen in de zomer mogelijk. Ginder werd ingeschakeld voor een haalbaarheidsonderzoek. Hoe is het draagvlak onder inwoners van Heerenveen voor permanente horeca op De Heide?

Opdrachtgever(s) Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Vrijetijdseconomie en toerisme Bezoekerseconomie Visie Onderzoek Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Heerenveen

DE UITDAGENDE OPGAVE

Een populaire recreatieplas waar het hele jaar door recreanten op af komen. Op zo’n plek verwacht je op z’n minst een horecagelegenheid voor een hapje, drankje en sanitaire stop. Maar is het ook haalbaar? Ginder ging samen met bureau Horeca Focus aan de slag met een onderzoek. Het onderzoek gaf antwoorden op vragen als: Is er draagvlak vanuit omwonenden en inwoners van Heerenveen? Welke locatie(s) in het gebied zijn geschikt voor horeca? Welke typen horeca zijn denkbaar en passend in dit gebied, en in welk seizoen? Welke concepten zijn financieel haalbaar?

Heide Horeca

POSITIEVE UITKOMST

Het haalbaarheidsonderzoek bestond onder andere uit een enquête onder inwoners van Heerenveen. Van de ruim 1.000 respondenten bleek 81% positief over het idee van een permanente horecagelegenheid in het recreatiegebied. Zo’n 66% gaf aan er tenminste 1 keer per maand gebruik van te gaan maken. Ook werd er positief gereageerd op een viertal eerste concepttypen qua horeca. Hierbij vielen het concept van een strandbar en een (bos)hut het meest in de smaak. Ook bleek uit het onderzoek dat dit type horeca op deze plek haalbaar is. De raad heeft op basis van het haalbaarheidsonderzoek positief besloten over het vervolg van het traject. De precieze grootte, openingstijden en locatie worden nog nader bepaald. Hiertoe wordt er een vervolgtraject gestart, waarbij op basis van een prijsvraag ook het precieze concept en invulling bepaald gaan worden. De gemeente wil ook investeren in het aanvragen van nutsvoorzieningen om de horeca mogelijk te maken.

Quotes

“De Heide trekt gedurende het hele jaar veel bezoekers, het is echt een prachtig recreatiegebied. Een horecagelegenheid met sanitair maakt het geheel straks compleet!” Wethouder Recreatie & Toerisme Hedwich Rinkes

Opdrachtgever Opdrachtgever

BEHAALDE RESULTATEN

Draagvlak voor permanente horeca

Draagvlak voor permanente horeca

81% van de respondenten enthousiast

Positief besluit raad over vervolgtraject

Positief besluit raad over vervolgtraject

Volgende stap: een prijsvraag voor verdere invulling door een ondernemer

Investeringen in het gebied

Investeringen in het gebied

De gemeente heeft budget vrijgemaakt voor het aanvragen van nutsvoorzieningen in het gebied

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • St. Werelderfgoed Kinderdijk
  • Natuurmonumenten
  • Gemeente Druten
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul