Projecten Deel artikel

Wouter zet zich in voor lokale economie in Neder-Betuwe

Wouter Hunnekens is adviseur bij Ginder. Zes maanden lang ging hij bij de gemeente Neder-Betuwe aan de slag als interim beleidsmedewerker economie & logistiek. Hij werd ingevlogen om vooral de afdeling economie draaiende te houden. De besluitvorming rondom het regionaal programma werklocaties werd zijn grootste uitdaging. Complex, maar met mooie toekomstperspectieven voor een gemeente waar ondernemerschap diep in het DNA zit.

 

‘Het ging om de tijdelijke vervanging van een vertrekkende beleidsmedewerker. Want een opvolger was op de krappe arbeidsmarkt nog niet gevonden. Ik woonde onder meer regionale overleggen bij en onderhield de contacten met ondernemers in de gemeente. Neder-Betuwe is een hechte gemeenschap, met korte lijnen en  veel ondernemerschap. De laanboomteeltsector is er heel groot. Er is flink wat food- en maakindustrie. En er zijn enorm veel familiebedrijven met gedreven ondernemers die de gemeente op de kaart zetten.

De afdeling heeft mij als vervolgopdracht gevraagd een visie te ontwikkelen en vorm te geven in samenwerking met Stichting CLOK.'

2022Opheusden

Belangen en besluitvorming

‘Ik begeleidde ook intern de besluitvormingsfase van het regionaal programma werklocaties (RPW). Daarin worden bindende afspraken vastgelegd tussen de regiogemeenten van Rivierenland over de te ontwikkelen bedrijventerreinen. Waar kunnen bestaande bedrijven worden uitgebreid? Waar worden nieuwe bedrijfsterreinen ontwikkeld? Een opgave waar acht gemeenten, de regio en provincie bij betrokken zijn. Een complex geheel van belangen en besluitvorming dat om lange adem vraagt. Vooral gezien de majeure opgaven rondom ruimte, de capaciteit van het energienetwerk en stikstof.’

Impuls voor bedrijvigheid

‘Inmiddels zijn de regiogemeenten akkoord en heeft de provincie groen licht gegeven. En dat is goed nieuws voor Neder-Betuwe. In de gemeente worden nu twee bedrijventerreinen uitgebreid en één nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Kortom, een nieuwe impuls voor de lokale bedrijvigheid in de gemeente. En een mes dat aan meerdere kanten snijdt. Bestaande bedrijven kunnen naar de nieuwe locaties verhuizen, waardoor er ook weer ruimte ontstaat voor andere initiatieven, waaronder woningbouw. Nieuwe bedrijventerreinen zullen ook weer nieuwe ondernemers aantrekken. En op nieuwe locaties kan ook nog eens flink verduurzaamd worden. Kortom: een prachtig en veelbelovend resultaat.’

2022Pano NB

Vervolgopdracht: economische visie

‘In de tussentijd is er een nieuwe beleidsmedewerker economie gevonden. Samen zijn we ook begonnen aan het opstellen van een economische visie voor Neder-Betuwe. Die was er namelijk nog niet. Echter gezien de transitie in de wereld, Nederland en de regio op onderwerpen als arbeidsmarkt, duurzaamheid, energietransitie, bereikbaarheid en vestigingsklimaat, wel hard nodig. De afdeling heeft mij als vervolgopdracht gevraagd die visie verder te ontwikkelen en vorm te geven. Met name vanwege mijn opgedane ervaring aan de bestuurlijke kant van gemeente en regio en omdat ik er in mijn tijd veel ondernemers heb leren kennen. Ik ga hen samen met alle andere relevante partijen betrekken bij de visievorming. Want dat is hoe we bij Ginder werken. We werken niet van achter ons bureau. We staan middenin de praktijk en ontwikkelen aantrekkelijke gebieden samen met alle mensen die er wonen, werken, ondernemen en besturen.”

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Wouter Hunnekens

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Camping Center Parcs Port Zélande
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Eindhoven
  • Gemeente Barneveld
  • Gemeente Emmen