Projecten Deel artikel

Intensivering bedrijventerreinen gemeente Eindhoven

De ruimteclaims nemen toe in Nederland. Functies voor wonen, werken en recreëren concurreren met elkaar. Tegelijkertijd liggen er ook opgaven rond vergroening, energie en klimaat. Kijken we specifiek naar bedrijventerreinen, zien we dat het aanbod aan bedrijventerreinen al minimaal 80% van de totale vraag dekt. Des te interessant om te kijken hoe we die bestaande bedrijventerreinen beter kunnen benutten. In opdracht van de gemeente Eindhoven onderzoekt Ginder de intensiveringsmogelijkheden op 11 bestaande bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein Eindhoven

Onder intensivering van bedrijventerreinen verstaan we het beter ruimtelijk benutten van een bestaand bedrijventerrein, met herstructurering als meest vergaand middel. Via intensivering is het mogelijk om meer oppervlakte bedrijfsruimte per m² grond mogelijk te maken en daarmee een deel van de regionale behoefte op te vangen. Onze ambitie voor Eindhoven is om een deel van de vraag vanuit de Brainport regio te accommoderen op bestaande bedrijventerreinen. Dat past ook bij de visie van Ginder: wij willen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige en aantrekkelijke bedrijventerreinen waar de beschikbare ruimte multifunctioneel en duurzaam wordt benut.

Realistische kansen in beeld brengen

Adviseur Dirk van den Hombergh licht toe hoe Ginder te werk gaat in Eindhoven: “We kijken bij het intensiveringsonderzoek niet alleen naar ruimtelijke mogelijkheden. Ook kansen voor duurzaamheid, circulariteit en klimaat worden in beeld gebracht. Op basis van een uitgebreide bureaustudie en een schouw van alle 11 bedrijventerreinen stellen we gebiedspaspoorten op. We gaan in op de belangrijkste kerncijfers, type bedrijventerrein, bereikbaarheid, gebruiksmogelijkheden, bouwjaren, eigendomssituatie (indien bekend is of is op te vragen) organisatiegraad en ruimtegebruik. We kijken naar de aanwezigheid van groen, ervaring van hittestress en wateroverlast door piekbuien. Op basis van deze aspecten krijgen we een beeld van de locaties die het meest kansrijk zijn. Vervolgens selecteren we een paar gebieden waar concrete stappen gezet kunnen worden. In een interactieve sessie met ambtenaren zijn we verder ingegaan op de kaders in bestaand beleid. Daarmee krijgen we een realistisch beeld van de kansen en wat ook gewoon niet kan.”

Bedrijventerrein Eindhoven 2

Samen sparren

“Het is in een traject als dit uitermate belangrijk om de bedrijventerreinen daadwerkelijk goed te bekijken. Je kunt niet alles analyseren op basis van alleen data. De schouw die we gedaan hebben met ambtenaren, met veel gebiedskennis, was enorm helpend én inspirerend. Een ochtend samen in een busje in ideeën en kansen uitwisselen. Momenteel zijn we bezig om de resultaten uit de schouw te analyseren en uit te werken. Met het onderzoek willen we echt een goede basis leggen voor een duurzame groei van werklocaties in Stedelijk Gebied Eindhoven.”

Meer weten? Neem contact op met Dirk van den Hombergh

 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • ANWB
  • Gemeente Heerenveen
  • Smart Delta Drechtsteden
  • Gemeente Hellendoorn
  • Vakantiepark & Partycentrum Mölke