Projecten Deel artikel

Recreatieparken: een goede transformatie is een goede combinatie

Op de meeste recreatieparken kun je volop genieten van een heerlijke (korte) vakantie. Echter zien we ook dat door grote woonbehoefte én verminderd recreatief perspectief de bestemming van veel recreatieparken verandert. Steeds meer vakantiewoningen worden ingezet voor permanente bewoning. Dit kan de nodige uitdagingen en soms ook problemen met zich meebrengen. Een oplossing ligt in het zoeken van een nieuwe bestemming voor niet-vitale vakantieparken. Transformatie. Hoe zorg je er nu voor dat de transformatie van een vakantiepark optimaal verloopt? Adviseur Willem Kraanen deelt zijn visie.

Img 0577

Geen recreatief perspectief versus grote woonbehoefte

Niet-vitale vakantieparken ontstaan veelal omdat het recreatief perspectief er niet meer is of nooit is geweest. Hierdoor verdwijnt de recreatie langzaam en neemt de permanente bewoning toe. Dit versnelt door de grote woonbehoefte die er is. Permanente bewoning op een recreatiepark kan problemen met zich meebrengen. Je hebt immers te maken met verschillende doelgroepen en bewoners met ieder een eigen dagritme/ gedrag en belang.

Belang van transformatie

Transformatie van gronden naar een nieuwe bestemming is de komende jaren overal in Nederland één van de opgaven van het ruimtelijk beleid. Aanleiding hiervoor is onder meer het woningtekort (hoe kunnen we toe naar voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen). Maar ook de stikstof-problematiek vraagt om de nodige innovatie. Hierbij hebben piekbelasters, bedrijven die veel stikstofneerslag veroorzaken in de natuur, specifiek de aandacht. Vanuit de Actie-agenda Vitale Vakantieparken is er een expertteam opgericht, waar ik vanuit Ginder ook bij aangesloten ben. Samen met andere bureau’s met juridische of planologisch specialisme buigen we ons over het thema.

Niet vitale recreatieparken zijn divers van aard 

De belangrijkste uitdaging bij het transformeren van vakantieparken, is dat elk niet-vitaal recreatiepark anders is. Qua grootte, qua doelgroep, qua ligging, qua problematiek en qua eigendomsverhoudingen. Het credo bij de landelijke actieagenda vitale vakantieparken is dan ook één park, één plan. In de meeste gevallen is de problematiek complex en spelen er meerdere uitdagingen. De oplossing zal dan ook altijd gezocht moeten worden in een integrale aanpak met alle stakeholders.

Rainbow 1162793 1920

Een goede transformatie is een goede combinatie

Om tot oplossingen te komen zie je dat de meest duurzame oplossing vaak een verandering is van één bestemming naar een combinatie van verschillende bestemmingen. Denk hierbij aan de combinatie van recreatie met natuur, huisvesting arbeidsmigranten, flex-woningen, zorg-woningen, dagrecreatie en mogelijkheden voor lichte bedrijvigheid. Een mooi voorbeeld is het project ‘De Wildhorst’ in Bernheze. Een oplossing in een mono-bestemming, zoals alleen recreatie, is op deze locatie ondenkbaar. Ook in Oosterhout, camping de Eekhoorn [Kennisbank] , zat de oplossing in de combinatie van recreatie en tijdelijke permanente bewoning.

Versterken van de omgeving

Een goede transformatie kan van meerwaarde zijn voor het gebied. Je verbetert het imago van de verblijfssector en maakt ruimte voor nieuwe mooie en innovatieve ontwikkelingen. Hiermee heeft een maatschappelijke, economische maar vooral ook een landschappelijke meerwaarde die bij moet dragen aan de natuur.

 

Meer weten over onze visie en ideeën rondom de transformatie van vakantieparken?

Neem contact op met Willem Kraanen

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul
  • Gemeente Arnhem
  • Belasting & Douane Museum
  • Gemeente Eindhoven
  • Gemeente Druten
  • Gemeente Barneveld