Projecten Deel artikel
Rien Informeel

 

 

 

Een nieuwe markt tot een succes maken is een flinke opgave. Gezamenlijke belangen verzilveren, lobbyen over openingstijden, de perfecte samenwerking vinden met omringende detailhandel en horeca. Rien Romijn is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe markt in Bos en Lommer en vertelt over zijn ervaringen.

De markt op waarde geschat: waar kan dat beter dan in marktstad Amsterdam.

“Enkele jaren terug is de voormalige dagmarkt op het Bos en Lommerplein beëindigd. Vanaf eind 2021 is op de woensdag en zaterdag een tijdelijke weekmarkt vergund langs de Bos en Lommerweg. De gemeente wil een gefundeerde beslissing nemen over continuering of bijsturing van deze wijkmarkt en daarvoor heeft ze een evaluatiekader ingesteld. Ginder voert deze nul-, een- en twee-monitor uit in de jaren 2021-2022-2023 en alle doelgroepen worden betrokken. Niet alleen marktbezoekers en marktondernemers, maar ook de ‘buren’. Dat zijn de wijkbewoners en omringende winkeliers en ondernemers.”

IMG 1600

Gezamenlijke belangen verzilveren

“Het – opnieuw - starten van een nieuwe markt komt bijna niet meer voor”, vertelt Rien. “Ik ben ook als adviseur betrokken geweest bij de ambulante handel in Nijkerk, Leiden, Raalte, Velp en Helmond. Advies gaat meestal over locaties, beleidsregels of herinrichting. Overal blijkt dat van marktondernemers veel wordt gevraagd om een markt goed te laten functioneren. Dat gaat niet vanzelf. Een selectie van marktondernemers moet het voortouw nemen om hun gezamenlijke belang te kunnen verzilveren.”

Openingstijden, bereikbaarheid, combinatiebezoek

“Monitor-onderzoeken moeten voldoen aan een gestructureerde en onafhankelijke aanpak. Alleen zo ontstaat het juiste inzicht hoe een markt gewaardeerd wordt en hoe deze zich ontwikkelt. Het is mooi om te zien dat in dit project de samenwerking met de gemeente Amsterdam en het veldwerkbureau heeft geleid tot een ‘maximale’ respons. Bijna alle markt- en plintondernemers, honderden marktbezoekers en circa 800 wijkbewoners dachten mee. In de nul- en één-monitor is dit inmiddels goed verlopen, met een heldere en beeldende rapportage van de bevindingen. Een mooi resultaat zijn de ingebrachte verbeterpunten voor de verdere ontwikkeling van deze markt. Kan de branchering worden versterkt, sluiten de openingstijden goed aan, en hoe kunnen de bereikbaarheid, het verblijfsklimaat en het combinatiebezoek met detailhandel en horeca worden versterkt? Zo kan tussentijds worden bijgestuurd en kan het gemeentebestuur uiteindelijk een gefundeerde beslissing nemen over de continuering van de markt.”

Ginder G (2)

Maatwerk

“Je merkt dat de organisatiegraad van een nieuwe markt moet groeien. Dat is sterk afhankelijk van de persoonlijke inzet en ervaring van marktondernemers. En daarbij is het meedenken en mee-acteren van de gemeente en de buren van cruciaal belang. Openbare ruimte is een schaars goed en het tijdelijk gebruik daarvan met een markt vraagt altijd maatwerk. Vanuit Ginder kunnen we onze praktijkervaringen delen en dat biedt de mogelijkheid om tot de beste inpassing te komen. Dat kan alleen met een ‘luisterend oor’ voor iedereen, waarbij het belang van de ambulante handel op waarde wordt geschat.”

 

Meer weten over onze visie en ideeën rondom markten?

Neem contact op met Rien Romijn

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Veendam
  • Marketing Oost
  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Land van Cuijk