Voorthuizen, de aantrekkelijke poort van de Veluwe

Met de opening van de Rondweg is het gebruik van de wegen in Voorthuizen veranderd, en daarmee ook het karakter van het centrum. Dit biedt een uitgelezen kans voor de gemeente om samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden de basis te leggen voor een levendig, bereikbaar en groen centrumgebied. Een door inwoners eerder opgestelde Dorpsvisie vormde hierbij de basis. De centrumvisie borduurt hier op voort, met daarbij een sterke nadruk op uitvoering en actie.

Opdrachtgever(s) Gemeente Barneveld
Gemeente Barneveld
Gebiedsontwikkeling Transformatie Visie Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Voorthuizen1

DE UITDAGENDE OPGAVE

In Voorthuizen lagen veel plannen voor een aantrekkelijker centrum. Inwoners hadden reeds een Dorpsvisie opgesteld met veel ideeën om de levendigheid en het groene karakter van hun dorp te versterken. Het opstellen van een Centrumvisie bood de ideale gelegenheid om alle plannen te toetsen, prioriteren en gereed voor uitvoering te maken. Daarnaast moest de centrumvisie een antwoord bieden op vragen rondom leegstand, verblijfsklimaat, parkeren en het gebruik van het plein. Maar bovenal moest de centrumvisie aanzetten tot actie. Een herinrichtingsplan van het openbaar gebied en een (integraal) uitvoeringsprogramma maken dan ook onderdeel uit van de visie.

Voorthuizen2

VOOR EN DOOR DE LOKALE STAKEHOLDER IN VOORTHUIZEN.

Het opstellen van een gedragen centrumvisie voor de kern Voorthuizen. Co-creatie, draagvlak en uitvoering stonden hierin centraal. Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren en bestuurders. Allemaal betrokken in onze procesmatige aanpak. We werkten o.a. met één-op-één gesprekken, een bezoekersenquête en een kopgroep bestaande uit actieve stakeholders (bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren). Hoogtepunt vormde de digitale (coronatijd) dorpsconferentie. Maar liefst 150 deelnemers kwamen tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van het centrum.

 

 • Inwoners en bezoekers zijn overwegend tevreden over hun centrum. Alleen op het gebied van groen, onderscheidend vermogen en fiets-parkeren scoort het centrum minder goed
 • Het langgerekte centrumgebied wordt compacter. Onder meer door de verplaatsing van een supermarkt aan de rand van het centrum naar een leegstaand pand midden in het plangebied
 • Het centrum van Voorthuizen kent vijf ontwikkellocaties. Dit zijn de plekken waar kansen zijn voor ruimtelijke en functionele vernieuwing die onder meer bijdragen aan het tegengaan van leegstand en vergroening
 • De groenstructuur wordt versterkt door de groene verbindingsroute ook in de Hoofdstraat door te trekken en verbindingen te leggen met de groen omgeving
 • Voor de veiligheid en bereikbaarheid wordt de auto te gast in de Hoofdstraat, wordt doorgaand verkeer zoveel omgeleid en worden bezoekers via een parkeerroute naar parkeervelden aan de rand van het centrum geleid
 • Uitgangspunt is dat het aantal parkeervakken in het centrum minimaal hetzelfde blijft. De te verwijderen parkeervakken worden gecompenseerd elders in het centrum
 • Het openbaar gebied wordt klimaatbestendig. Panden worden verduurzaamd
Quotes

ER LIGT EEN PRACHTIG PLAN, GEDRAGEN DOOR HET HELE DORP. NU MET VOLLE KRACHT WERKEN AAN DE UITVOERING.

Gré Beekers Gré Beekers Senior adviseur

BEHAALDE RESULTATEN

Een integrale visie

Een integrale visie

Een visie die is vastgesteld door de Raad en geldt als een integraal antwoord op een aantal ruimtelijke, economische en verkeerstechnische vraagstukken in het centrum van Voorthuizen

Concreet plan van aanpak om visie te realiseren

Concreet plan van aanpak om visie te realiseren

Een uitvoeringsagenda waarin de trekkers, termijnen en budgetten zijn opgenomen om de visie te verwezenlijken. De visie geldt als integraal toetsingskader voor de afweging van particuliere initiatieven

Ingang voor succesvol uitvoeringstraject

Ingang voor succesvol uitvoeringstraject

De visie biedt een basis voor het inrichten van een uitvoeringstraject met belangenvertegenwoordigers uit Voorthuizen

Img03 (1)

ONZE UNIEKE WERKWIJZE

 

Bij Ginder staan we met beide benen middenin de maatschappij. We kennen als geen ander de vraagstukken die spelen in gebieden en regio’s. En voor de ondernemers en partijen die er elk hun unieke rol spelen.

 

Meer over ons?

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
 • Gemeente Roosendaal
 • Gemeente Heerenveen
 • Gemeente Druten
 • Recreatieschap Drenthe
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Valkenburg aan de Geul