Teamwork 3213924 1280
Opinie Deel artikel

Samenwerken in de toeristisch recreatieve sector… de sleutel tot succes

Meer en meer samenwerking, waarom?

 

Samenwerken kan op verschillende manieren, zo ook in de toeristisch recreatieve sector. We zien de laatste tijd meer en meer samenwerking, of soms zelfs consolidatie, in de sector. Denk hierbij aan ketenvorming, gezamenlijke promotie of inspiratietours. Niet gek ook. Samenwerking lijkt de sleutel te zijn tot het omgaan met externe factoren als personeelstekort, de eis van duurzame ontwikkeling en gekrompen marges. Allemaal externe zaken waar je als ondernemer weinig invloed op hebt maar je wel mee om moet gaan. Ze beïnvloeden het recreatiebedrijf namelijk in grote mate.

Samenwerken kan helpen met het aanpakken van deze kwesties. Door kosten te verlagen of juist door omzet te verhogen. Gezamenlijke promotie kan bijvoorbeeld efficiënter zijn en hierdoor én meer opleveren én minder kosten. Een bedrijfsvergelijking kan ervoor zorgen dat je als ondernemer nieuwe inzichten krijgt en aan de hand hiervan je kosten kunt verlagen of je omzet kunt verhogen. Gezamenlijk personeel in dienst nemen, om ze zo een jaarrond baan aan te kunnen bieden, helpt om personeelstekort tegen te gaan. En door middel van een inspiratietour kun je tot nieuwe inzichten komen omtrent productontwikkeling en duurzaamheid. Allemaal voorbeelden van samenwerking waar je als ondernemer van kunt profiteren.

 

Verschillende typen voordelen: financieel, conceptueel en organisatorisch

 

Zoals uit de voorgaande opsomming van voorbeelden blijkt, kan samenwerking verschillende voordelen opleveren. Grofweg zijn deze voordelen op te delen in vier typen voordelen:

  • Financiële voordelen: in de vorm van directe omzetverhoging of kostenverlaging
  • Conceptuele voordelen: in de vorm van directe productvernieuwing/-ontwikkeling
  • Organisatorische voordelen: directe voordelen voor de uitvoering van operationele taken
  • Kennis voordelen: het opdoen van kennis dat in de toekomst omgezet kan worden naar financiële, conceptuele of organisatorische verbetering
Samenwerking 24.10

Uiteindelijk zullen al deze vormen van samenwerking zorgen voor omzetverhoging, kostenverlaging en in het allerbeste geval voor zelfs beide. Financiële voordelen zorgen hier direct voor. Conceptuele voordelen zorgen vaak voor omzetverhoging omdat het concept beter aansluit bij de wensen van de gast, terwijl organisatorische voordelen vaak kostenverlaging tot gevolg heeft doordat de organisatie efficiënter kan worden opgezet.

Een andere splitsing in type samenwerkingen kan worden gemaakt in incidentele en structurele samenwerkingen. Samenwerkingen moeten worden gezien als een groeiproces. Ze beginnen vaak incidenteel, om een keer uit te proberen, maar kunnen bij succes doorgroeien naar een structurele samenwerking.

Hiernaast een visuele weergave van de typering van samenwerking binnen de toeristisch-recreatieve sector, gemaakt door Ginder.

 

Een inspiratietour langs mooie samenwerkingsvoorbeelden uit de sector

In dit artikel hebben we ook een inspiratietour samengesteld langs samenwerkingsvoorbeelden uit de toeristisch-recreatieve sector. Ieder type samenwerking (financieel, kennisdeling, conceptueel en organisatorisch) wordt hieronder met een voorbeeld verder toegelicht.

 

Xandrion – financieel, kostenverlagend

Xandrion is een goed voorbeeld van een structurele samenwerking die inzet op kostenverlaging. Het is een inkoopcollectief dat afspraken heeft en contacten onderhoud met circa 65 leveranciers. Door met ongeveer 1.200 ondernemers raamcontracten te sluiten kunnen prijsafspraken met leveranciers worden gemaakt en kunnen ondernemers inkopen tegen gereduceerd tarief. Als ondernemer krijg je toegang tot het besloten netwerk en heb je zicht op alle raamovereenkomsten, belangrijke informatie en de opbouw van bonussen. De besparingen worden middels inkoopanalyses inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van eigen afspraken, exacte vraag en leverancier variëren besparingen vaak van 5% tot 15%. Xandrion is op deze manier de tussenpersoon via wie circa 1.200 ondernemers samenwerking in de inkoop.

 

De Krim Texel & Golfbaan de Texelse – organisatorisch,  omzetverhogend/kostenverlagend

Gasten van Vakantiepark de Krim krijgen 30% korting op de greenfees bij Golfbaan de Texelse  Voor het vakantiepark is dit een samenwerking die zowel organisatorisch als conceptueel is. Organisatorisch omdat zij niet de gehele organisatie van het runnen van een golfbaan op zich hoeven te nemen en conceptueel omdat zij door de samenwerking wel de faciliteit aan hun gasten kunnen bieden. Enerzijds zorgt dit voor verlaging van de kosten (denk bijvoorbeeld aan personeelskosten). Tegelijkertijd zorgt dit voor een hogere omzet (de prijsstelling kan worden verhoogd door het toevoegen van faciliteiten aan het aanbod voor gasten). Voor Golfbaan de Texelse biedt de samenwerking ook voordelen, met name in de vorm van omzetverhoging omdat gasten van het vakantiepark gebruik maken van de greenfees.

 

Local Taste Breda – conceptueel, omzetverhogend

Local Taste Breda is een organisatie die helpt in de samenwerking tussen verschillende ondernemingen, met name horecaondernemingen, in Breda. Ze hebben een magazine waarin verschillende Bredase (horeca)ondernemingen worden gepresenteerd. Bij dit magazine ontvang je zogenaamde ‘taste coins’ die je kunt inleveren bij één van deelnemende horecazaken. In het magazine staat beschreven welke proeverij je voor de 'taste coin’ kunt ontvangen. Een leuk concept van Local Taste en tegelijkertijd een mooie promotie voor de Bredase ondernemingen.

 

Bedrijfsvergelijkingsgroepen Impuls Zeeland – kennisdeling, omzetverhogend/kostenverlagend

Impuls Zeeland heeft het afgelopen jaar bedrijfsvergelijkingsgroepen georganiseerd voor ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector. Bedrijfsinformatie van de deelnemende bedrijven wordt verzameld. Vervolgens wordt van alle (financiële) cijfers gemiddelden berekend, en wordt elk deelnemend bedrijf in de groep gespiegeld aan de groepsgemiddelden. Hierdoor wordt het voor deelnemende ondernemers duidelijk hoe hun bedrijf scoort ten opzichte van andere bedrijven in de groep. De informatie en inzichten die ze hieruit halen kunnen ze gebruiken om sterke punten en verbeterpunten te ontdekken. Door vervolgens contact op te nemen met andere ondernemers kunnen ze van elkaar leren. Leerpunten kunnen later in de organisatie worden geïmplementeerd. Dit kan zowel omzetverhogend als kostenverlagend werken.

 

Hoe kun jij profiteren van samenwerken binnen de sector?

Samenwerking levert dus zeker voordelen op voor bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector. Wil jij als ondernemer ook profiteren van deze voordelen, maar weet je niet goed waar te beginnen?

Ginder kan je hierbij helpen. Wij kunnen jouw bedrijfsmodel onder de loep nemen en middels een brainstormsessie op zoek gaan naar passende samenwerkingen.

Neem gerust vrijblijvend contact op om eens naar de mogelijkheden te kijken. Onze contactgegevens vind je op Onze experts | Ginder.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Geldrop-Mierlo
  • Gemeente Roosendaal
  • Belasting & Douane Museum
  • Gemeente Wijdemeren
  • Toerisme Alliantie Friesland
  • Efteling