Nieuws Deel artikel

Gemeente Emmen blijft voorlopig aandeelhouder van Wildlands

Zorgvuldige verkenningen, weloverwogen keuzes en een lange adem gaven de doorslag

 

Wat doe je als teruglopende bezoekersaantallen de lokale vrijetijdseconomie van je gemeente doen wankelen? Gooi je de handdoek in de ring en neem je je verlies? Zie je kans om investeerders en samenwerkings- of overnamepartners te vinden waardoor je het tij kunt keren? Of blijft de maatschappelijke waarde voor de lokale en regionale gemeenschap het grootste goed? En kies je er daarom voor om eigenaar te worden van de grootste toeristische attractie? De gemeente Emmen kiest voorlopig voor het laatste. En doet dat op basis van uitgebreide verkenningen en het zorgvuldig wegen van financiële, economische én maatschappelijke belangen.

 

 

(foto's: copyrights Wildlands)

WILDLANDS Jungola Vlindertempel

Laten we beginnen met een stukje geschiedenis. Want wie aan Emmen denkt, denkt direct aan de dierentuin. Opgericht in 1935 als Noorder Dierenpark, later omgedoopt tot Dierenpark Emmen. Eind jaren ‘60 kwam de dierentuin in een crisis door dalende bezoekersaantallen. Oprichter Oosting stopte als directeur en werd opgevolgd door zijn dochter Aleid Rensen-Oosting en haar man Jaap Rensen. De dierentuin werd voor de helft eigendom van de gemeente Emmen en voor de andere helft van de familie Rensen. De dierentuin maakte een nieuwe start, moderniseerde volop en trok jarenlang weer grote bezoekersaantallen. Daar kwam in 2010 een einde aan. De dierentuin liep qua oppervlakte tegen zijn grenzen aan en opnieuw was modernisering nodig. Er werd besloten tot verplaatsing naar de rand van het centrum waar meer ruimte was. Een faillissement kon worden afgewend door een overbruggingskrediet van de gemeente Emmen aan de dierentuin van 22 miljoen euro voor de periode 2010-2015.  

Wildlands Adventure Zoo

In 2016 verrees Wildlands Adventure Zoo Emmen tezamen met het Atlastheater. In eerste instantie zagen de bezoekersaantallen er hoopvol uit. Maar omdat herhaalbezoeken uitbleven, het Atlastheater extra subsidie nodig had en herfinanciering noodzakelijk was, tastte de gemeente Emmen in 2018 opnieuw diep in de buidel. Zo werd de gemeente voor 100% eigenaar van Wildlands. De uitdagingen logen er ondertussen niet om: de aantrekkelijkheid van Wildlands moest worden vergroot, de positionering als modern dierenpark verstevigd en daarmee moest de bezoekersomzet flink omhoog. Dat vervolgens de coronacrisis uitbrak met alle gevolgen van dien, was een extra domper op een wel heel ongelukkig moment.

Verkennende gesprekken

‘Moeten en kunnen we offensiever denken? En hoe kunnen we de markt voor Wildlands vergroten én aanspreken?’ Dat waren de vragen die de gemeente Emmen stelde aan Ginder. Een van de oplossingsrichtingen die we onderzochten was het realiseren van overnachtingsaccommodaties op en direct naast het terrein. Slapen dicht bij de dieren is een aantrekkelijk concept. Daarmee kunnen bezoekers worden verleid tot meerdaagse bezoeken zoals we die kennen van onder meer de Efteling en de attractieparken van Disney. We deden een haalbaarheidsstudie, gingen verkennende gesprekken aan met marktpartijen en investeerders en inventariseerden samen alle kansen en belemmeringen.

 

Omslagpunt bij 1 miljoen bezoekers

Interesse van marktpartijen en investeerders in de ontwikkeling van een forse overnachtingsaccommodatie bij Wildlands is er volop. Maar de drempel om tot een financieel gezond perspectief te komen, blijkt voor hen tot nu toe te hoog. Studies maken namelijk duidelijk dat het omslagpunt, voor het succesvol ontwikkelen en uitbaten van logiesaccommodaties als onderdeel van een leisure-voorziening, ligt bij 1 miljoen bezoekers. Dus zal Wildlands eerst op eigen kracht de waarde moeten bieden om structureel tot dat bezoekersaantal te komen.

 

Overwegingen en scenario’s

De gemeente Emmen overwoog intussen diverse scenario’s om die uitdaging aan te gaan. Samen met partnerorganisaties en marktpartijen investeringen doen om tot de beoogde 1 miljoen bezoekers komen? De volledige verkoop van Wildlands aan één of meerdere overnamepartners uit binnen- of buitenland? Ginder onderzocht de mogelijkheden in de markt. Hieruit blijkt dat samenwerkings- en overnamepartners geïnteresseerd zijn. Hun eis is echter dat in de overnamesom de schulden van Wildlands aan de gemeente niet worden meegenomen.

 

 

Maatschappelijke betekenis

Dit laatste is vooralsnog een stap die de gemeente Emmen niet wil zetten. Waarmee de gemeente heeft besloten Wildlands in eigendom te houden en de exploitatie ervan voorlopig door de huidige organisatie te laten uitvoeren. De gemeente onderkent daarmee nadrukkelijk de betekenis van Wildlands voor Emmen, dat van oudsher een belangrijk deel van zijn identiteit en aantrekkingskracht ontleent aan het zijn van een groene, dierenparkstad. Het is bovendien een maatschappelijk erfgoed, waarvan velen tot in de wijde omgeving vinden dat dat niet verloren mag gaan. Wildlands zal op eigen kracht vernieuwingen doorvoeren die hopelijk tot het gewenste aantal bezoekers zullen leiden. Uiteraard kan de organisatie in de tussentijd zelf experimenteren en ervaring opdoen met het op kleine schaal en exclusief aanbieden van overnachtingen op en bij het dierenpark.

 

Bewonderenswaardige keuze

De gemeente Emmen maakt hiermee een keuze die bewonderenswaardig genoemd mag worden. Een keuze waarmee overigens alle andere genoemde scenario’s voor de lange termijn niet van de baan zijn. Ginder dicht Wildlands alle kansen toe bij het verhogen van onder meer de gasttevredenheid, het vergroten van de loyaliteit van regiobewoners en het daarmee aantrekken van meer bezoekers. Want dat de gemeente Emmen over een lange adem beschikt, heeft de geschiedenis al meerdere keren bewezen. Ginder volgt alle nieuwe ontwikkelingen, zoals de recente directiewissel en de plannen voor een extra themapark in Drenthe, op de voet en met veel vertrouwen.

 

Meer weten of vragen?

Mail onze expert: Merlijn Pietersma

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Wijdemeren
  • Smart Delta Drechtsteden
  • Gemeente Bronckhorst
  • Gemeente Druten
  • Belasting & Douane Museum
  • Roompot