Nieuws Deel artikel

Overzicht van Provinciale middelen voor het versterken van de (verblijfs)recreatie sector

Het toekomstbestendig maken van de (verblijfs)recreatie sector. Provincies bieden hiervoor steeds meer middelen. De subsidiemogelijkheden lopen per provincie uiteen. Van visievorming voor duurzaam toerisme incl. het ontwikkelen van een concreet uitvoeringsplan, tot het versterken van exploitatie.

 

Vanuit Ginder geven we graag een overzicht van de subsidiemogelijkheden per provincie.

 

Noord-Holland

In Noord-Holland is een subsidie opgericht omtrent waterrecreatie. Het doel van de regeling is het bevorderen van duurzame watersport en innovaties in de watersport.

Deze subsidie focust met name op duurzaamheid en innovatie, bijvoorbeeld door het leveren van een bijdrage in het behalen van de Blauwe Vlag, het realiseren van laadpunten voor elektrisch varen of het elektrificeren van bestaande watervoertuigen. Subsidie kan worden verkregen tot een maximaal bedrag van 50% van de kosten. Tot 31 december 2023 zijn aanvragen in te dienen. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Ook biedt het project Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord verschillende mogelijkheden. Het project bestaat uit een vitaliteits- en een excellentiemanager die de gemeenten en ondernemers voldoende expertise, ondersteuning en instrumenten bieden om zélf aan de slag gaan met concrete casussen. Op de hun website wordt ook verwezen naar subsidies website 

 

Zuid-Holland

Ook Zuid-Holland focust zich op de waterrecreatie. De beschikbare subsidies zijn gericht op activiteiten die bijdragen aan gastvrij en beleefbaar water, en/of een smart waternetwerk, en/of groene waterrecreatie  Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat het project regionale meerwaarde voor het vaarnetwerk heeft. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

 

 

Friesland

De provincie Friesland heeft een heel specifieke subsidieregeling voor verduurzaming van groepsaccommodaties. Het betreft de productie van duurzame energie of een aansluiting op een warmtenet. De aanvraag kan tot 30 september 2023 worden ingediend. Hiernaast biedt de Provincie een algemene subsidieregeling, namelijk de MKB voucherregeling. Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of leven lang willen leren komen hiervoor in aanmerking. De regeling biedt financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. Interessant is ook de MIT R&D Samenwerking, deze regeling is specifiek voor samenwerkingsprojecten die overgaan tot een onderzoek en/of ontwikkelingsproject van een nieuw product, dienst of procedé. Friesland kent ook een Innovatiepact Frieslân (IPF), namelijk YnBusiness, een samenwerkingspact tussen het bedrijfsleven en de overheid. Benieuwd wat zij ondernemers bieden? Neem een kijkje op hun website! Vanuit een andere insteek biedt Vitale Logies ondernemers een mooi gesubsidieerd instrument, namelijk een Recreatie Expertteam. Hierbij krijgt de ondernemer geen subsidie maar een team van experts die begeleiden. Meer informatie en voorbeelden zijn hier  te vinden. 

 

Utrecht

De provincie Utrecht biedt een uitvoeringsverordening subsidie recreatie en toerisme 2022-2025. De focus ligt onder andere op het versterken van de duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie en zakelijk toerisme. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van kennisevenementen. De aanvraagperiode is nog open. Meer informatie is te vinden op de website van provincie Utrecht.

 

Noord-Brabant

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

Zeeland

De provincie Zeeland heeft een regionale ontwikkelmaatschappij, namelijk Impuls Zeeland. Impuls Zeeland biedt meerdere subsidiemogelijkheden voor ondernemers op het gebied van innovatie (verduurzamen, digitalisering en automatisering) en voor ondernemers in de (verblijfs)recreatie. Meer informatie is te vinden op de website van ImpulsZeeland.

 

Limburg

De provincie Limburg heeft ook een regionale ontwikkelmaatschappij, namelijk LIOF. LIOF ondersteunt innovatieve ondernemers met advies, netwerk en financiering. Startups, scale-ups en mkb’ers die behoefte hebben aan ondersteuning om te innoveren, investeren of internationaliseren kunnen rekenen op LIOF. Meer informatie is te vinden op de website van LIOF.

 

Groningen

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

Flevoland

De provincie Flevoland stelt een subsidie beschikbaar die inzet op het vergroten van de belevingswaarde van vrijetijdsproducten. Het doel is om het verhaal van Flevoland meer tot leven te laten komen. Dit kan ook van toegevoegde waarde zijn voor een bestaand (verblijfs)recreatieproduct. Ondernemers die recreanten en/of bezoekers het verhaal van Flevoland willen vertellen en laten beleven komen in aanmerking voor deze subsidie. Neem snel een kijkje op de website van de provincie Flevoland voor meer informatie.

 

Overijssel

De provincie Overijssel denkt goed mee met bedrijfsopvolging van familiebedrijven. Overijssel stelt een subsidie ter beschikking voor jonge bedrijfsopvolgers, binnen een mkb- familiebedrijf. We zien in de markt dat opvolging binnen familiebedrijven lastig is. Hierdoor worden familiebedrijven steeds vaker overgenomen door grotere partijen met consolidatie van de markt tot gevolg.  De subsidiemogelijkheid van de provincie Overijssel draagt bij aan het doorbreken van deze trend. Jonge bedrijfsopvolgers krijgen een steuntje in de rug en hulp bij het overnemen van het familiebedrijf. Voor meer informatie neem een kijkje op de website van de Provincie Overijssel.

 

Gelderland

Momenteel geen subsidiemogelijkheden beschikbaar.

 

Drenthe

Voor de provincie Drenthe is een organisatie gestart in 2019, specifiek op het gebied van vakantieparken, namelijk: Vitale Vakantieparken Drenthe. Bestaande uit twaalf gemeenten, de Provincie Drenthe, HISWA-RECRON en het Recreatieschap. Deze partij biedt voor ondernemers kansen op verschillende gebieden binnen de sector, ben je nieuwsgierig wat ze precies doen en wat ze te bieden hebben? Neem dan snel een kijkje op hun website.

 

 

Meer weten over deze subsidies of het aanvragen hiervan? Ginder helpt graag! Ook kunnen we ondersteunen in het opstellen van plannen aan de voorkant van een subsidietraject, die gebruikt kunnen worden voor een subsidieaanvraag. Dit doen wij binnen onze werkgebieden die variëren van verblijfsrecreatie, hotels, horeca en detailhandel tot musea, zwembaden en attracties.

 

Kunnen wij helpen, of heb je een vraag?

Neem dan contact op met Demi Karssen 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • ANWB
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul
  • Belasting & Douane Museum
  • Gemeente Barneveld
  • Gemeente Wijdemeren
  • Camping Center Parcs Port Zélande