Opinie Deel artikel

Vitaliteitsmodel Dagrecreatie: bouwsteen vrijetijdsbeleid steden, ook in onzekere tijden

Ginder introduceerde een methodiek om de vitaliteit van de dagrecreatieve sector in kaart te brengen. Net zoals we dit bij een vitaliteitsonderzoek naar verblijfsaccommodaties doen, kan daarmee het toekomstperspectief van het dagrecreatieve aanbod in kaart worden gebracht. Dit gebeurt aan de hand van circa 20 indicatoren, onder meer op het vlak van financiën, marktbewerking, doelgroepenfocus en ondernemerschap. 

 

Vakantieparken en campings komen in Nederland met name voor in gebieden waar wat minder mensen wonen. Toerisme is dan een manier om de economie te stimuleren, en voor inwoners het voorzieningenniveau omhoog te brengen. Eenzelfde relatie is er in steden echter ook, en er spelen daarnaast vaak leegstands- en transformatievraagstukken.

Foto Vitaliteit Dagrecreatie

FOTO VAN VITALITEIT BESTAANDE DAGRECREATIEF AANBOD GEEFT INZICHT IN KANSEN EN (ON)MOGELIJKHEDEN
In steden wonen meer mensen dicht bij elkaar. Als gevolg daarvan steekt de markt voor dagrecreatie anders in elkaar. Dagrecreatieve aanbieders zijn – vaak – meer gericht op de eigen inwoner voor een gezonde exploitatie. Dat neemt niet weg dat in de laatste jaren ook in steden met bijvoorbeeld interessant cultuurhistorisch aanbod het aantal korte vakanties uit binnen- en buitenland sterk is toegenomen. En er zijn vaak ook (her-)ontwikkelingsopgaven, zoals leegstand van industrieel erfgoed en detailhandel. Hiervoor kan dagrecreatie mogelijk een oplossing bieden, maar hoe?

Met een vitaliteitsonderzoek wordt een foto gemaakt van het aanbod in de stad. Welk aanbod is er? Is de kwaliteit op orde, en heeft het aanbod voldoende perspectief? Voor welke doelgroepen is dit aanbod geschikt? Sluit dit aan bij mijn inwoners of bij de toeristen die ik wil trekken? Is mijn stad hiermee voldoende onderscheidend ten opzichte van steden van vergelijkbare omvang? Is het bestaande aanbod nog beter te verzilveren? Op welk vlak kan er nog aanbod worden toegevoegd, ook gelet op het aanbod in de omgeving? En waar? Of moet juist gekozen worden voor sanering en transformatie?

Een beeld van de vitaliteit van de sector is een goede bouwsteen voor gemeentelijk beleid op het vlak van leisure en/of toerisme. Uit het onderzoek wordt namelijk duidelijk welke (nieuwe) ontwikkelingen passen bij uw stad, voor de eigen inwoners en voor toeristen.

 

OOK IN ONZEKERE TIJDEN IS VINGER AAN DE POLS BELANGRIJK 
De huidige COVID-19-crisis raakt de economie hard en de effecten daarvan zullen naar verwachting op termijn in iedere stad in ons land zichtbaar worden. Het is daarom goed mogelijk dat u als gemeente in de komende tijd op enkele aspecten passende keuzes moet maken. Te denken valt aan een uitbreiding van subsidies aan culturele instellingen of een aanpak voor nieuwe invullingen van leegkomende panden. Een vitaliteitsonderzoek naar de dagrecreatie biedt u meer inzicht in de huidige stand van zaken in de sector en vormt daarmee een solide startpunt voor gemeentelijk beleid.   

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Recreatieschap Drenthe
  • Gemeente Arnhem
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul
  • Gemeente Leiden