Roost G9779f151b 1920
Opinie Deel artikel

Steeds meer focus op (cultuur-)historie

Van oudsher is Ginder (voorheen ZKA) een adviesbureau waar het accent voornamelijk lag op economische kant van toerisme, vrije tijd en centrumontwikkeling. Nog steeds doen we veel economische analyses en zorgen we voor een stevige financiële onderbouwing van onze adviezen, waar zowel overheid als ondernemers veel baat bij hebben. Desondanks wordt ons blikveld breder, en hebben we bijvoorbeeld in onze projecten in toenemende mate aandacht voor historie en cultuurhistorie. Dit geldt voor het type opdrachten dat we doen als de methoden die we inzetten. Joost legt uit hoe hij hier in de dagelijkse praktijk op inspeelt.

 

“Ons uitgangspunt is dat we onze projecten zo integraal mogelijk benaderen”, zo vertelt Joost. “We willen graag het hele verhaal vertellen, en zo veel mogelijk perspectieven aan bod laten komen”. Als voorbeeld noemt hij de introductie van een nieuw leisureconcept. “Dit kan niet zonder gedegen financiële onderbouwing, maar het is ook belangrijk om te kijken hoe zo’n ontwikkeling past in de omgeving en of het aansluit bij het DNA en historie van de plek. En ook houden we rekening met de maatschappelijke impact van een plan. Hoe zit het bijvoorbeeld met duurzaamheid en het betrekken van omwonenden bij het proces? Pas als dit alles goed in beeld is gebracht ontstaat een kansrijke en toekomstbestendige ontwikkeling. Het product moet dus in al zijn facetten beschouwd worden.” 

Joost vervolgt: “Een gevolg van deze benadering is dat ook het type opdrachtgevers diverser wordt. Naast de overheden en ‘traditionele’ dag- en verblijfsrecreatieve ondernemers worden we ook steeds vaker benaderd door culturele en erfgoed-gerelateerde instellingen. Juist onze expertise op het gebied van economie en cultuurhistorie maakt ons voor hen een interesse partij om mee samen te werken. Ze vragen ons niet alleen hun plannen financieel te onderbouwen of te toetsen, maar ook of we ze kunnen helpen bij het creëren van maatschappelijk draagvlak, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen of te onderzoeken wat de voorkeuren en wensen van hun (potentiële) bezoekers zijn. Zo hebben we de afgelopen jaren een aantal musea en (industrieel) erfgoed complexen op weg geholpen hun plannen aan te scherpen en te realiseren.”

Niet alleen onze opdrachtgevers, ook de methoden worden veelzijdiger, Een goed voorbeeld vindt  Joost het opstellen van centrum- of dorpsvisies. “Veel kleine kernen worstelen met een verschraling van hun centra door het verdwijnen van retail en andere voorzieningen. Samen met ondernemers, eigenaren en inwoners gaan we dan aan de slag om een visie op te stellen. Deze dient als motor om allerlei korte en lange termijn ontwikkelingen in gang te zetten. Het leuke is dat we door middel van historie de veranderlijkheid en de identiteit van een gebied in kaart kunnen brengen. Dit creëert een gevoel van “hé, dat stenige plein was vroeger veel groener, wellicht kunnen we dat op een moderne manier weer terugbrengen in het straatbeeld”. Inwoners zijn erg betrokken bij deze benadering. Het brengt herkenning en het levert veel input welke ontwikkelingen het meest gewenst zijn.” Aangezien inwoners de voornaamste gebruikers zijn van het centrum is hun stem zeer waardevol. Zo kan de historie van een gebied ingezet worden als uitgangspunt voor de herontwikkeling en als aanjager voor participatie.

 

In de toekomst verwacht Joost dat aandacht voor historie en cultuurhistorie steeds meer een vast onderdeel van het advieswerk wordt. “Zeker met het oog op de toekomstige Omgevingswet is dit een middel om participatie te stimuleren”. Maar zo geeft hij aan, het is vooral heel leuk om met historie en cultuurhistorie aan de slag te gaan. Elk gebied is op zoek naar iets unieks en eigens, en vaak wordt slechts beperkt beseft hoeveel moois er al aanwezig is. Om dit met een diverse club mensen beter over het voetlicht te brengen leidt tot veel kansen op het gebied van draagvlak, identiteit, city/village marketing en maatschappelijke impact.”

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Museon | Omniversum
  • Efteling
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Arnhem