Projecten Deel artikel

“Nieuw museumconcept Museon-Omniversum vangt de huidige tijdsgeest”

Museon en Omniversum in Den Haag zijn al tijdenlang goede buren, maar hebben nu ook plannen om te gaan fuseren. Beide hebben in feite dezelfde missie: ‘Wij laten zien hoe mooi onze aarde is en hoe je die schoonheid het beste kunt beschermen’. Zo vatten de beide directeuren, Simon van Driel (Omniversum) en Peter de Haan (Museon) hun missie bondig en beeldend samen. Met het nieuwe concept One Planet, Planet Cinema en Workshop One Planet Festival slaan beide organisaties twee vliegen in één klap. Er wordt vanuit het DNA van beide organisaties mooi ingespeeld op de actuele thema’s klimaat en duurzaamheid én door de voorgenomen fusie wordt het marktbereik vergroot.

 

Ginder toetst met kritische blik de voorliggende business case

Voorjaar 2020 kreeg ZKA (nu Ginder) de business case voor het nieuwe gezamenlijke concept voorgelegd met de vraag dit met een kritische blik te analyseren op marktconformiteit, financiële uitgangspunten en het te verwachten maatschappelijke draagvlak. Hoewel de beide directies overtuigd waren van de goede kansen voor dit concept, hadden zij de behoefte om hun eigen visie te spiegelen en tunnelvisie te voorkomen. Daarbij wilden zij ook antwoord op hele concrete vragen zoals: wat zijn haalbare bezoekersaantallen, wat zijn realistische entreeprijs- en bestedingsniveaus, hoe onderscheidend is het nieuwe concept en hoeveel m² ruimte is nodig voor de beoogde groei?

 

Resultaten bevestigen ingezette koers 

De resultaten van onze toets bevestigen op hoofdlijnen de ingezette koers, maar op een aantal deelaspecten kwamen we tot een finetuning van de uitgangspunten van het concept. Een mooi voorbeeld hiervan is de marktprognose. Hierin zagen wij vanuit de huidige gezamenlijke capaciteit en de ingezette koers een doorgroei naar 460.000 per jaar als realistisch, maar bij een bescheiden uitbreiding van de capaciteit en slimmere spreiding van het bezoek zou een extra groei naar ruim een  half miljoen bezoekers op jaarbasis mogelijk moeten zijn. 

Museon

Samenwerking goed bevallen
De beide directies kijken tevreden terug op de samenwerking met ZKA. ‘Wat erg aansprak was de heldere cijfermatige onderbouwing vanuit een drietal, elkaar aanvullende methodieken, hetgeen ons meer zekerheid gaf’ aldus Peter de Haan van Museon. ‘En ook de flexibiliteit en het commitment van ZKA was plezierig, zeker ook in de samenwerking met het multidisciplinaire team vanuit Museon-Omniversum zelf. In een aantal door ZKA voorbereiden werksessies zijn we samen met onze mensen tot een optimaal resultaat gekomen en een evenwichtiger concept’.

Museon-Omniversum kijken al weer verder
Inmiddels hebben Museon-Omniversum al weer vervolgstappen gezet. Intern is de fusie tussen beide organisaties voorgelegd aan de verschillende interne gremia van beide organisaties. En recent zijn de plannen naar buiten gebracht en worden de contacten met de stakeholders binnen de triple helix gelegd dan wel verder aangehaald. Vanaf dit voorjaar zullen beide organisaties langzaam ook weer meer bezoekers mogen ontvangen na de lange lockdown van het huidige en het afgelopen jaar. En hopelijk zal de komende 2-3 jaar dan blijken, dat het zaadje dat geplant is in deze lastige Coronatijd, de basis is voor een zonnige toekomst!

Ginder adviseert zeer regelmatig musea, erfgoedinstellingen en thematische attracties. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op! 

 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Druten
  • Gemeente Helmond
  • Smart Delta Drechtsteden
  • Toerisme Alliantie Friesland
  • Gemeente Bronckhorst
  • Gemeente Bergen op Zoom