Opinie Deel artikel

Flexwonen: Oplossing voor het woningtekort én impuls voor niet-vitale vakantieparken

Momenteel voert elke gemeente zijn eigen beleid voor permanente bewoning op vakantieparken. Sommige gemeenten zien mogelijkheden om er de woningnood mee op te lossen, andere gemeenten maken zich zorgen over de leefbaarheid. Bij Ginder zien we het zogenaamde ‘flexwonen’ op vakantieparken als een meervoudige kans. Het woningtekort kan tijdelijk worden teruggedrongen, tegelijkertijd is het een kansrijke impuls voor niet-vitale vakantieparken.

 

Ginder pleit voor het tijdelijke gebruik van recreatiewoningen voor bewoning, gevolgd door een terugkeer naar recreatief gebruik. Samen met diverse provincies en gemeenten hebben we al mooie resultaten geboekt. We kiezen daarbij voor een multidisciplinaire aanpak. Met flexwonen op niet-vitale vakantieparken wordt de druk op de lokale woningmarkt verlicht en kunnen deze parken zich tegelijkertijd revitaliseren, om uiteindelijk sterker in de recreatieve verblijfsmarkt te komen staan. Een mooi voorbeeld is recreatiepark De Eekhoorn in Oosterhout waar in samenwerking met de woningbouwcorporatie tijdelijke woningen zijn gerealiseerd voor spoedzoekers.

Pexels Vecislavas Popa 1643389

Maatschappelijke uitdagingen verbinden

Bij de beproefde aanpak van Ginder worden ook andere maatschappelijke uitdagingen in de omgeving van vakantieparken met elkaar verbonden. Denk hierbij aan de leefbaarheid, verstedelijking, verduurzaming van de landbouw en natuurontwikkeling. Zo wordt samen met alle betrokken partijen en personen gewerkt aan de optimale gebiedsbalans tussen wonen, werken, ondernemen, recreëren en samenleven.

Inventarisatie van geschikte parken

Om flexwonen succesvol toe te passen, zijn een gedegen inventarisatie van geschikte parken en een flinke portie realisme essentieel. Niet alle niet-vitale vakantieparken zijn namelijk geschikt voor permanente bewoning. Voor parken met verouderde accommodaties die niet voldoen aan de eisen van de woningwet, zal daarom een nieuwe bestemming moeten worden gezocht. Ginder heeft een transformatieladder ontwikkeld, om inzicht te krijgen in hoeverre een niet-vitaal vakantiepark geschikt is voor transformatie naar tijdelijke of permanente bewoning. Voor parken die niet geschikt zijn, wordt geadviseerd een nieuwe koers te kiezen. Daarbij is essentieel dat de belangen van zowel bewoners, eigenaren als omwonenden worden meegenomen. Transformatie op de ene locatie kan er overigens ook aan bijdragen dat op een andere locatie ruimte voor een kwaliteitsslag ontstaat. Door het recreatiepark uit het areaal van recreatie te nemen ontstaat er marktruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast stralen investeringen op het getransformeerde park positief af op de nabije omgeving.

 

Eekhoorn

 

Cruciale rol voor gemeenten

Vooruitkijken, denken in scenario’s, een zorgvuldige aanpak, maatwerk en een lange adem zijn de belangrijkste ingrediënten voor succes. Gemeenten spelen een cruciale rol, door flexwonen te implementeren in hun omgevingsplannen. Natuurlijk is de toekomst onzeker. Maar met een heldere visie en stevige lokale en regionale samenwerking kan flexwonen een positieve impact hebben op zowel het woningtekort als op de revitalisering van vakantieparken.

 

Meer weten?

Neem contact op met Willem Kraanen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Ede
  • Gemeente Wijdemeren
  • Gemeente Roosendaal
  • Efteling
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Bronckhorst