T Gooi 510X437
Projecten Deel artikel
Pexels Marcus Herzberg 1058277

NIEUW HORECABELEID:

SAMEN MET ONDERNEMERS, INWONERS EN HULPVERLENERS

 

Ginder (voorheen Seinpost) heeft in 2019 het horecabeleid van de gemeente Gooise Meren geactualiseerd. Gooise Meren is een relatief nieuwe gemeente en staat bekend om haar aantrekkelijke woonomgeving in ’t Gooi. De horeca vervult hier een belangrijke functie. Bussum beschikte tot 2019 over een eigen horecabeleid. Naarden, Muiden en Muiderberg kenden geen specifiek horecabeleid maar wel eigen regels.

Onze collega’s Rien Romijn en Lars Pijlman gingen aan de slag met de kerngroep. De deelnemers van de kerngroep waren gemeenteambtenaren, Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers, een dorpsmanager en hulpverleners. Om extra kennis op te halen zijn interviews afgenomen onder horecaondernemers van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Ook heeft onze adviseur Rien ’s-nachts een keer een bezoek gebracht aan Bussum om ter plekke enkele ondernemers te spreken. Zo ook bij horecagelegenheid De Koperen Kraan, het adres waar Gooise jongeren kennis maken met het nachtelijke uitgaansleven!

Pexels Matheus Bertelli 3321793

In overleg met de kerngroep zijn twee ronde tafelgesprekken georganiseerd. Eén voor Bussum en één voor de drie kleinere kernen. Het doel was horecaondernemers en inwonerorganisaties bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te laten gaan. Ambtenaren en hulpverleners waren aanwezig om toe te lichten of aan te vullen. Al snel bleken de opgaven uiteen te lopen. In vestingstad Naarden, vesting-havenstad Muiden en brinkdorp / badplaats Muiderberg zijn de opgaven heel anders dan in tuindorp Bussum. Dat is ook niet meer dan logisch. De leefbaarheid en de levendigheid worden dankzij de horeca in kleinere centra heel anders ervaren. Ondernemers en inwoners kennen elkaar. Zij zijn trots op hun vesting, havenstad of brinkdorp en ervaren de kansen maar ook de beperkingen van zo’n historische woon- en werkomgeving. Bussum kent een grotere opgave om de vitaliteit van haar centrum te behouden. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat over en weer begrip. De inwoners onderkennen het belang  van horeca, ook zij zien de levendigheid toenemen. Deze levendigheid is te danken aan een groeiende markt van eten en drinken buiten de deur, de ontwikkeling van horecaterrassen en het belang van (horeca)evenementen voor de centrumgebieden in Gooise Meren.

Na feedback uit een tweede rondetafelgesprek is de kerngroep uitgebreid. Namens alle vier de kernen Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg waren er ondernemers- en inwonerorganisaties vertegenwoordigd. Nadat de kerngroep zich kon vinden in het conceptbeleid  is er een gezamenlijke plenaire bijeenkomst gehouden. Wethouder Luijten was hierbij namens het college aanwezig. Ons proces heeft geleid tot een gedragen horecabeleid. De gemeente en alle betrokken partijen kunnen de komende vijf jaar vooruit. Iedere kern beschikt over lokale regelgeving voor de horeca en een gemeentebreed vestigings- en vergunningen­beleid. Gezamenlijk kan er gewerkt worden aan aantrekkelijke horeca in de (vesting)steden en dorpen. Een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid staat hierin centraal.

 

Ons  contactpersoon ambtenaar Gulay van Bijleveld blikt terug: ”Seinpost/Ginder heeft goed ingespeeld op de gewenste verbreding in de participatie. Deze inbreng is ook nauwkeurig vastgelegd. Dit heeft geleid tot draagvlak voor het nieuwe beleid. De gemeente kijkt tevreden terug op de goede samenwerking.”

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Venlo
  • Roompot
  • St. Werelderfgoed Kinderdijk
  • Gemeente Emmen
  • Gemeente Eindhoven
  • Camping Center Parcs Port Zélande