Projecten Deel artikel

Verblijfsrecreatie Brabant groeit kwalitatief, maar niet overal

In 2018 heeft Ginder voor de provincie Noord-Brabant een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd, gericht op de verblijfssector. Nu, vijf jaar later, is er een 1-meting van het onderzoek uitgevoerd. De resultaten geven een dubbel gevoel. We zien aan de ene kant een kwalitatieve groei, maar ondanks deze vooruitgang is er ook een zorgwekkende tendens van parken die lijken af te glijden uit de recreatieve sector. Alles wat je aandacht geeft, groeit. De inzet van de afgelopen jaren door de provincie heeft hier zeker aan bijgedragen.

Zebra In Vakantiepark Beekse Bergen

Bij de middenmoters en vitale parken zien we een algehele verbetering (stijging van ca. 20%). Echter aan de onderkant van de markt zien we een splitsing. De ene helft van de parken stijgt kwalitatief naar een middenmoot-positie, de andere helft zakt nog verder weg waardoor er geen sprake meer is van recreatie. De problematiek is daar inmiddels zo groot dat de huidige parkeigenaren het niet meer kunnen oplossen. Er zal vanuit een breder perspectief gekeken moeten worden, en waar mogelijk zal er een gebiedsontwikkeling met mogelijk transformatie moeten plaatsvinden. Het credo blijft één park, één plan, elke situatie is weer anders en vergt weer een andere aanpak met andere oplossingen. Een consortium of nieuwe eigenaar zal nodig zijn om de complexe materie aan te pakken.

De vraag naar overnachtingen op Brabantse parken is gestegen, wat heeft geleid tot een verbeterde bezetting en een toename van het totale aantal overnachtingen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft oneigenlijk gebruik op parken een hardnekkig probleem, met signalen van huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning op bijna de helft van de parken.


Belangrijke spelers in de sector, waaronder Capfun, Dormio, Roompot en Landal, hebben verschillende parken overgenomen, waardoor een golf van vernieuwing en verbeterde kwaliteit op de parken is ontstaan. Echter, de overname van parken door grote ketens leidt ook tot een zekere uniformiteit in faciliteiten en diensten, waardoor diversiteit soms in het gedrang komt. Naast de ketens hebben ook de individuele parken een positieve slag gemaakt, waar de brancheorganisatie Hiswa-RECRON ook volop inzet.


Samenvattend beoordelen wij vanuit Ginder de ontwikkelingen in Brabant positief met mooie nieuwe innovatieve vernieuwingen. Voor de parken die uit de recreatie zijn gegleden zal een aparte focus nodig zijn.

Terspegelt Funlodge HR (4)

 

Benieuwd naar het onderzoek over recreatieparken in Brabant? 

 

Klik hier voor het rapport.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Willem Kraanen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Hellendoorn
  • Museon | Omniversum
  • Gemeente Hardenberg
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Reimerswaal