Opinie Deel artikel

INZICHT IN DE VITALITEIT VAN HOTELS, JUIST NU VAN GROOT BELANG VOOR EFFECTIEF ECONOMISCH HERSTEL!

De Coronacrisis dwingt de overheid tot ingrijpende maatregelen die de hotelsector hard raken. Hotels sluiten (tijdelijk) de deuren of blijven gedeeltelijk draaien. Op korte termijn is het vaak ‘alle hens aan dek’ en met de beschikbare steunmaatregelen de schade zoveel mogelijk beperken. Dit neemt de zorgen echter niet weg. De opgaven zijn vaak veel groter. Hoe krijgt u scherp hoe de sector ervoor staat en welke acties bijdragen aan ‘vitalisering’ van de hotellerie? En hoe ontwikkelt u een passende (gebiedsgerichte) aanpak?

 

Onze vitaliteitsonderzoeken geven zicht op de kwaliteit, het perspectief én de opgaven

De afgelopen jaren brachten wij voor diverse gemeenten en regio’s de vitaliteit van het hotelaanbod in beeld. De vitaliteit is een combinatie van de kwaliteit en het perspectief van de ondernemer en de onderneming. Door schouws, gesprekken met hoteliers en enquêtes krijgen we dit scherp. Met deze inzichten kunnen hotels verdeeld worden in aanbodsegmenten met ieder eigen kenmerken en ontwikkelperspectieven. Als voorbeeld staat hieronder de vitaliteitsverdeling van hotels in de provincie Limburg in 2017.

 

Figuur. Weergave vitaliteitsverdeling hotelsVoor vele hotels heeft de Coronacrisis een negatief effect op de vitaliteit. Minder vitale bedrijven uit het rode kwadrant – hotels met te weinig kwaliteit en perspectief - dreigen verder af te zakken. Deze hebben nu al moeite om de aansluiting bij de markt te behouden. Niet uit te sluiten is dat een terugval van de inkomsten het toekomstperspectief verslechterd. Maar we zien en horen in de markt ook dat in essentie gezonde en vitale hotels in de problemen komen. Denk aan een hotel dat recentelijk diepte-investeringen doorvoerde en daardoor hoge vaste lasten heeft. Deze lasten drukken nu zwaar op het resultaat. Of een hotel met een groot en goedlopend restaurant als belangrijke inkomstenbron. Dit hotel moet nu het restaurant sluiten. Een aanzienlijke terugval van de omzet is het gevolg en kan niet worden opgevangen. Dit heeft serieuze consequenties voor het toekomstperspectief.

 

Vitaliteitsmodel is het vertrekpunt voor een aanpak op maat

Zicht hebben op de vitaliteit en de opgaven is de eerste stap. Het is, juist nu, belangrijk om te weten hoe de sector ervoor staat. Dit helpt om tijdens en na de crisis de goede acties en maatregelen in te zetten en te werken aan het herstel en de vitaliteit van de hotelsector. Per gebied en per bedrijf verschilt de vitaliteit en de impact van de Coronacrisis leert onze adviespraktijk. Door de vitaliteitsdiagnoses op kaart te plotten worden deze verschillen in één oogopslag duidelijk. Dit helpt om een instrumentarium op maat samen te stellen en te ontwikkelen, zodanig dat een aantoonbare bijdrage wordt geleverd aan gebieden en bedrijven. Wij putten hierbij uit de brede ervaringen van ZKA Leisure Consultants en zusterorganisatie Seinpost. Ervaringen, niet alleen uit de hotelsector, maar ook in andere werkvelden waar we actief zijn zoals de verblijfsrecreatie, vrijkomende agrarische gebouwen, bedrijventerreinen en centrumgebieden.

 

Geen ‘one-size-fits-all’ aanpak, maar per gebied of zelfs per bedrijf een eigen koers

Door de bedrijven en hun vitaliteitsscore te plotten op kaart, worden de gebieds- of locatiekwaliteiten voor hotels visueel zichtbaar. Zo kunnen in een gebied vooral minder vitale hotels gevestigd zijn. Dit gebied kleurt dan overwegend rood. Dit zegt vermoedelijk iets over de beperkte locatiekwaliteiten voor toeristen en zakelijke gasten. Afhankelijk van het hotelconcept en/of de ambitie van de hotelier kan het dan raadzaam zijn om een exitstrategie te ontwikkelen. Als nieuw perspectief kan voor (een deel van) dit soort hotels aan transformatie worden gedacht. Bijvoorbeeld naar woningen of andere vormen van bedrijvigheid die van de locatiekwaliteiten profiteren. Voor andere gebieden is groen mogelijk de dominante kleur. Hotels zijn gezond en functioneren over het algemeen goed. In deze gebieden zijn goede vestigingsvoorwaarden aanwezig. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeter- en ontwikkelmogelijkheden zijn, zeker in de huidige periode die ook goede hotels zwaar treft. Voor dergelijke hotels bieden weer andere acties meerwaarde. Denk aan kennisdelen en-ontwikkelen, helpen bij het vinden van stimulerings- en financieringsregelingen, samenwerking met andere hoteliers op gebied van inkoop, personeel, op management niveau (management sharing) of met (toeristische) aanbieders door het opzetten van arrangementen. In alle gevallen is het in deze tijd belangrijk om de samenwerking met de partners vanuit het bedrijfsleven te intensiveren en samen een passend pakket van maatregelen te ontwikkelen en te implementeren. Ga daarbij vooral ook samen aan de slag, ofwel actiegericht innoveren is het motto bij economisch herstel en transformatie.

 

Waar begint u bij het vitaal houden van de sector?
Onze Ginder-hotelexpert Bennie Roelands praat graag met u door.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Neem dan gerust contact op met een van onderstaande contactpersonen of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Toerisme Alliantie Friesland
  • Regionale economische samenwerking Peelgemeenten
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Eindhoven
  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Roosendaal