Vitaal Zelhem

Zelhem: een prachtig dorp in de gemeente Bronckhorst. Desondanks kampte het dorp vijf jaar geleden met veel (winkel)leegstand. Tijd voor vitalisering van de dorpskern, waarbij door de gemeente de sterke wens werd uitgesproken om dit vanuit burgerparticipatie vorm te gaan geven. Een proces dat uiteindelijk veel verder ging dan enkel kijken naar het winkelbestand. Want ook andere voorzieningen als horeca, wonen, onderwijs, cultuur en welzijn maken een kern vitaal. Er werd een werkgroep Vitale Kernen Zelhem opgericht. Jan-Willem Speetjens werd vanuit Ginder aangesteld als extern procesbegeleider.

Opdrachtgever(s) Gemeente Bronckhorst
Gemeente Bronckhorst
Ruimtelijke economie Visie Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Zelhem6

DE UITDAGENDE OPGAVE

Burgerparticipatie is een fantastisch streven, maar hoe geef je er op een goede manier vorm en invulling aan? Het begint met een brede samenstelling van de werkgroep. Vanuit diverse hoeken werden er mensen aangehaakt: ondernemers, vertegenwoordigers vanuit sport, cultuur, bedrijvigheid. Maar ook gemeente-ambtenaren. Jong en oud, want de jongeren zijn de toekomst. Vervolgens werken aan vertrouwen: wie zijn we, wat gaan we doen? Elkaar vertrouwen, maar er ook op vertrouwen dat de groep een bepaalde invloed kan uitoefenen. Gaandeweg groeide dit vertrouwen en werd het tijd voor concrete plannen.

2 3 Werkgroep 19 Feb 2019 IMG 0331
Schetsontwerp Markt En Omgeving Zonder Muziekkoepel

DENKEN, DURVEN en DOEN

Integrale visie en Top 10

Na een aantal verkennende bijeenkomsten van de werkgroep werd er een eerste schouw uitgevoerd. Dit resulteerde in een aantal prioriteit-projecten voor Zelhem. Om alle bewoners te betrekken, werden de ideeën in een roadshow op de Markt van Zelhem gepresenteerd. Vanuit alle verzamelde reacties, inclusief de resultaten van een informatie-avond en inwonersenquête, [--] ontstond er een top 10. Deze top 10 werd teruggebracht naar een top 3 van zaken met hoogste prioriteit:

  1. Verbetering onveilige verkeerssituatie Smidsstraat en Magnoliaweg
  2. Ontwikkeling Markt tot de huiskamer van Zelhem
  3. Haalbaarheidsonderzoek ‘Zelhemhuus’ (één plek voor cultureel, sociaal en maatschappelijke initiatieven).

Voor punt 1 en 2 zijn er concrete uitwerkingen en voorstellen gemaakt. Een stedenbouwkundig bureau werd aangehaakt om voorstellen te visualiseren en mee te denken over de verkeerscirculatie. In gesprekken met vele belanghebbenden zijn de voorstellen verder aangescherpt. Momenteel liggen de plannen klaar om verder te worden uitgewerkt tot concrete ontwerpen en daarna aan het college van B&W en de Raad te worden aangeboden. Het haalbaarheidsonderzoek voor een Zelhemhuus (punt 3) heeft vooralsnog geen haalbare casus opgeleverd.

 

Schets: © Goudappel BV

Quotes

“Gebiedsontwikkeling voor een dorpskern is eigenlijk veel uitdagender dan voor bijvoorbeeld een groot winkelcentrum. Je hebt met veel meer verschillende eigenaren en belanghebbenden te maken.”

Jan-Willem Speetjens Jan-Willem Speetjens Senior adviseur

BEHAALDE RESULTATEN

Herinrichting: concrete plannen Markt & verkeerssituatie

Herinrichting: concrete plannen Markt & verkeerssituatie

Stedenbouwkundige visies en verkeersplan opgesteld. Veel aandacht voor verblijven, vergroenen en langzaam verkeer. Koppeling gemaakt met parkje. Breed gedragen door bewoners.

Cultuur: haalbaarheidsonderzoek Zelhemhuus

Cultuur: haalbaarheidsonderzoek Zelhemhuus

Een wens was om te komen tot een cultuurhuis, Zelhemhuus genoemd. Hiervoor zijn uitgebreide verkenningen gedaan. Voorlopig niet haalbaar, eventueel wel op kleinere schaal.

Identiteit: werkgroep Smoks Hanne

Identiteit: werkgroep Smoks Hanne

Als identiteitsdrager is gekozen voor het de lokaal al heel lang bekende legende rond Smoks Hanne. Een groep Zelhemmers heeft zich aangemeld om haar een veel krachtiger plek te geven in het dorp en de legende actief uit te dragen.

Jan Willem Informeel Kort (1)

ONZE UNIEKE WERKWIJZE

Bij Ginder staan we met beide benen middenin de maatschappij.

We kennen als geen ander de vraagstukken die spelen in gebieden en regio’s. En voor de ondernemers en partijen die er elk hun unieke rol spelen.

Meer over ons?

 

 

 

 

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Hardenberg
  • Belasting & Douane Museum
  • Gemeente Bronckhorst
  • Vakantiepark & Partycentrum Mölke
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Gemeente Helmond