Naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur in Emmen

De Nota van Uitgangspunten van 2021. Het tussenstation voor de nieuwe Detailhandelstructuurvisie 2030. Ondernemers, eigenaren, ambtenaren, college en raad. Allemaal betrokken bij een uitgebreid proces. De Emmense detailhandel kent grote uitdagingen. Het primaat ligt bij het centrum, haar dynamiek is de enige constante en ze moet uitgaan van eigen kracht. Ook de vernieuwing van de vijf wijkcentra, vijf dorpscentra, Nijbracht en Meubelboulevard verdient alle aandacht. Ieder met een eigen toekomstbeeld. Met behulp van de visie, ‘dienstenrichtlijn-proof’ beleid, en een toetsingskader en uitvoeringsprogramma kan hieraan gewerkt gaan worden.

Opdrachtgever(s) Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Ruimtelijke economie Bezoekerseconomie Visie Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Emmen1

DE UITDAGENDE OPGAVE

Leegstand in Emmen-centrum. Plekken waar je als bezoeker, vastgoedeigenaar of gemeente niet blij van wordt. Door omheen goed lopende wijkcentra. En kernen als Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam waar mensen misschien nog wel liever gaan winkelen dan in Emmen-centrum. Hoe zorg je nu voor een goede balans? Welke structuur wordt nagestreefd? En hoe ga je als gemeente om met nieuwe (grootschalige) initiatieven? Moeilijk hoor. Actueel detailhandelsbeleid en een heldere visie is noodzakelijk om initiatieven te toetsen, gewenste ontwikkelingen te stimuleren en om ongewenste ontwikkelingen te ontmoedigen.

Emmen2

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE DETAILHANDELSSTRUCTUUR. IN EMMEN.

Voor een detailhandelsdetailstructuurvisie is het van groot belang om deze samen met de marktpartijen op te pakken. Zo ontstaat draagvlak voor de visie en de aanpak van de detailhandel. Het proces is ingericht met: 

 

 • Een compacte ambtelijke werkgroep
 • De bredere kopgroep met De Koepel en ambtenaren:
 • Een gezamenlijke gebiedsschouw met de kopgroep in diverse winkelgebieden
 • Werksessie met de raad
 • Werkatelier met ondernemers en eigenaren, met de raad als toehoorder
 • Afstemming met het college en de provincie
Quotes

COLLEGE HEEFT DE VISIE VRIJGEGEVEN VOOR PUBLICATIE, MET DE COMPLIMENTEN AAN GINDER!

Opdrachtgever Opdrachtgever

BEHAALDE RESULTATEN

Visie

Visie

Vastgestelde visie die ter inzage is gelegd

Draagvlak

Draagvlak

Draagvlak voor visie en uitvoeringsprogramma bij gemeente en marktpartijen

Helder beeld

Helder beeld

Actueel inzicht in de samenhang tussen winkelgebieden en hoe ze op de trends en ontwikkelingen in de detailhandel kunnen inspelen

Img03 (1)

ONZE UNIEKE WERKWIJZE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre henderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Meer over ons?

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
 • Roompot
 • Museon | Omniversum
 • Recreatieschap Drenthe
 • Natuurmonumenten
 • Gemeente Leiden
 • St. Werelderfgoed Kinderdijk