Groen dorpshart Swalmen komt tot leven met nieuw gebiedsprofiel

Swalmen: een water-, bos- en natuurrijk dorp in de gemeente Roermond. Ze dankt haar naam aan het riviertje de Swalm dat langs het dorpshart stroomt. Met de uitbreiding van Roermond en de komst van een Retailpark nabij Swalmen ontstond veel koopkrachtafvloeiing. Hoogste tijd voor een gebiedsprofiel voor haar dorpshart dat op de toekomst gericht is. In opdracht van de gemeente ondersteunde Ginder in dit proces stedenbouwkundig bureau Ziegler Branderhorst. In haar ruimtelijke uitwerkingen was behoefte aan onze functionele input op het vlak van Economie en Leefbaarheid.

Ruimtelijke economie Transformatie Bezoekerseconomie Visie Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Swalmen 2

DE UITDAGENDE OPGAVE

Swalmen bevindt zich in een cruciale fase. Hoe kan het totale centrum en het ondernemerschap toekomstperspectief worden geboden, ondanks de koopkrachtafvloeiing naar winkelgebieden in haar omgeving? En hoe nemen we het ruimtelijke, economische én leefbaarheidsaspect hierin mee, in afstemming met alle belanghebbenden?

 

“Vanuit de afstemming met de lokale partijen is het de mooiste uitdaging om tot maatwerk te komen in je advies: de lokale bijzonderheden staan altijd centraal.” - Adviseurs Rien Romijn en Delaram Ashtari.

Swalmen 1

ONZE AANPAK

Ginder heeft zich gefocust op de positie van Swalmen binnen de kern en de regio. Hoe heeft het centrum zich ontwikkeld? Hoe staat het ervoor en wat is het aanbod qua retail, horeca, diensten, ontspanning, evenementen en sociaal-maatschappelijke functies? Hoe verhoudt dit aanbod zich tot het aanwezige aanbod in de omgeving?

Koopstromen zijn inzichtelijk gemaakt en er is een leefbaarheidsanalyse uitgevoerd. Ginder heeft, samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke functies, andere adviseurs en de gemeente zelf, geparticipeerd binnen het totale proces om tot het gebiedsprofiel te komen.

Illustraties Lagen

Uit de analyses en rapportages kwamen de volgende adviezen naar voren:

De lokale gemeenschap van Swalmen is zeer sterk. Bovendien maakt het groene karakter en het Pieterpad het tot een aantrekkelijke bestemming voor dag- en verblijfstoerisme. Daarom geloven we dat een aantrekkelijke inrichting van het centrum voor openbare functies als terrassen, weekmarkt, evenementen en andere sociale activiteiten de aantrekkingskracht verder zou vergroten. Zo kan het lokale ondernemerschap in combinatie met de landelijke ketens optimaal inspelen op de behoeften van de eigen gemeenschap en het toerisme.

De verplaatsing en uitbreiding van de supermarkt tot een moderne maatvoering was al een lopend ontwikkeltraject. De koopkrachtafvloeiing zal daardoor sterk worden teruggedrongen. Wel vraagt de verplaatsing aandacht voor het behoud van het evenwicht en de kritische massa met de speciaalzaken in het dorpscentrum. Vandaar dat Ginder, Ziegler Branderhorst en de gemeente gesproken hebben met de bewoners, winkeliers, horeca en overige bedrijven. De grootste uitdaging is om hun kennis en ervaring mee te nemen in de visievorming, als voedingsbodem voor draagvlak voor het gezamenlijke eindresultaat.

Quotes

“De samenwerking met Ginder in dit project was prettig en professioneel!” – Sjoerd van Eck, senior planoloog gemeente Roermond

Opdrachtgever Opdrachtgever

BEHAALDE RESULTATEN

Nieuw, breed gedragen gebiedsprofiel

Nieuw, breed gedragen gebiedsprofiel

Waarbij zowel het stedenbouwkundige, economische als leefbaarheidsaspect is meegenomen.

Optimalisatie retailaanbod

Optimalisatie retailaanbod

Verplaatsing en uitbreiding van de supermarkt is binnen het bredere perspectief geplaatst van behoud en versterking van het totale ondernemerschap in het dorpshart, inclusief het gewenste gebruik van de openbare ruimte.

Zicht op een aantrekkelijk en leefbaar dorpshart.

Zicht op een aantrekkelijk en leefbaar dorpshart.

Met ruimte voor toekomstbestendig ondernemerschap.

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Eindhoven
  • Camping Center Parcs Port Zélande
  • Gemeente Hellendoorn
  • Belasting & Douane Museum
  • Gemeente Bronckhorst
  • Gemeente Veendam