Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden

Regio Drechtsteden. Een maritieme topregio. De 5e stad van Nederland. Bijna 300.000 inwoners die er met veel plezier wonen. En werken en verblijven. Waar de Merwede overgaat in de Noord en de Oude Maas. Maar er is meer. De regio is al jarenlang sociaaleconomisch uit balans. Hoge werkloosheid. Braindrain van hoger opgeleide jongeren. Eenzijdig woningaanbod. Te weinig werk voor middelbaar opgeleiden. File- en milieuproblematiek. Ginder adviseert bij het opstellen van de groeiagenda. Een strategische visie. Voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Drechtsteden. Een schaalsprong is nodig. Zodat Drechtsteden een topregio is én blijft.

Opdrachtgever(s) Smart Delta Drechtsteden
Smart Delta Drechtsteden
Ruimtelijke economie Gebiedsontwikkeling Transformatie Visie Strategie Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Pexels Visual Stories Micheile 10045919

DE UITDAGENDE OPGAVE

De toekomst van regio Drechtsteden is onzeker. Voorheen een florerende regio. Al decennia blijft de (sociaaleconomisch) ontwikkeling van Drechtsteden achter. Overheden, bedrijven onderwijs en bewoners willen het tij keren. Het gevoel van urgentie is hoog. De boot mag dit keer niet worden gemist. Hoe komen we tot een samenhangende aanpak? Wat zijn de knoppen waaraan kan worden gedraaid? Hoe kan regio Drechtsteden tot de ‘winnende’ regio’s van ons land gaan behoren? Welk toekomstperspectief voor wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid hoort daarbij?

Duurzaamheidsfabriek Leerpark0066 Davinci Rechtenvrij 2019
Raymond Teeuw 2XK Uxr8qei Unsplash
Aron Marinelli Udqgwifil84 Unsplash

GOED LEVEN IN DÉ MARITIEME TOPREGIO.

Snelkookpansessies. Iedere vrijdag gedurende twee maanden. Deelnemers die elkaar inspireren. Ginder begeleidt de sessies inhoudelijk en procesmatig. En is penvoerder van de Groeiagenda. Gebruik makend van een beproefde bureaumethodiek voor visie- en strategieontwikkeling: O(bjectives)G(oals)S(tragegies)M(easures)-methode.

 

  • Strategische visie voor de ontwikkeling van de Drechtsteden met doelen en ambities voor wonen, werken, mobiliteit en energietransitie
  • Actiepunten in kaart waaraan gewerkt moet worden om deze toekomstvisie te realiseren
  • Inhoudelijke basis en handelingskader voor de triple helix-partners in de regio m.b.t. de ontwikkeling van de brede welvaart in de Drechtsteden
Quotes

Dankzij Ginder hebben we een inspirerende toekomstvisie voor onze regio die zowel bij alle triple helix-partners als hogere overheden scherp op het netvlies staat en waar we nog steeds op voortbouwen.

Opdrachtgever Opdrachtgever

BEHAALDE RESULTATEN

Versnelling van uitvoeringsproces

Versnelling van uitvoeringsproces

De Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem (penvoerder wederom Ginder) versnelt de uitvoering van de Groeiagenda. Gemeenten en provincie investeren hierin 22,5 miljoen euro en het Rijk verdubbelt dit bedrag

Groeiagenda als kompas voor Smart Delta Drechtsteden

Groeiagenda als kompas voor Smart Delta Drechtsteden

Groeiagenda vormt de inhoudelijke koers voor Smart Delta Drechtsteden. Smart Delta Drechtsteden is het nieuwe merk van de regio. En staat voor een nieuwe en slimme manier van samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven

Fundering voor de toekomst

Fundering voor de toekomst

De Groeiagenda vormt het kader voor Verbindende Gebiedsstrategie en Economische Agenda Drechtsteden 2040

Img03 (1)

ONZE UNIEKE WERKWIJZE

 

Bij Ginder staan we met beide benen middenin de maatschappij. We kennen als geen ander de vraagstukken die spelen in gebieden en regio’s. En voor de ondernemers en partijen die er elk hun unieke rol spelen.

 

Meer over ons?

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Gemeente Bronckhorst
  • Gemeente Druten
  • Natuurmonumenten
  • Gemeente Eindhoven
  • Efteling
  • Gemeente Land van Cuijk