Bezoekerseconomie Leiden: balans tussen people, planet, profit!

Horeca, detailhandel en evenementen als belangrijk bindmiddel. Voor het vasthouden van eigen inwoners. Én inwoners uit de regio. Voor en samen met de gemeente Leiden en andere stakeholders is een visie op de bezoekerseconomie ontwikkeld. Met accent op de fraaie historische binnenstad. Ingezoomd op drie bezoekersgroepen: eigen inwoners, regiobevolking en (inter-)nationale bezoekers van buiten de regio. De bezoekerseconomie is geanalyseerd vanuit verschillende bezoekmotieven. Rekening houdend met reeds vastgestelde kaders. Met uitgebreide (data-)analyses. En vanuit een intensief participatietraject. Zo is een toekomststrategie opgesteld. Met een sterke focus op cultuurbezoek en congressen.

Opdrachtgever(s) Gemeente Leiden
Gemeente Leiden
Ruimtelijke economie Vrijetijdseconomie en toerisme Bezoekerseconomie Onderzoek Visie Door dit project geïnspireerd? Contacteer onze specialist
Pexels Michal Knotek 542399

DE UITDAGENDE OPGAVE

De bezoekerseconomie biedt veel kansen. Draagt bij aan het onderscheidend vermogen van de stad. Levert een belangrijke bijdrage aan de economie. En maakt de stad levendig, leefbaar en zichtbaar. Maar de binnenstad is ook een plek waar met veel plezier wordt gewoond. Dit vraag om een zorgvuldige afweging van lusten en lasten. Welke zijn deze? Hoe kan worden gestuurd op een optimale balans tussen wonen, werken en recreëren? En op welke manier neem je duurzaamheid, leefbaarheid en inclusiviteit daarin mee?

Leiden 1
Leiden 2

BALANCEREN TUSSEN PEOPLE, PLANET & PROFIT.

Een grondige analyse. Van de huidige situatie. En van de marktsperspectieven van de verschillende deelmarkten en bezoekmotieven. Randvoorwaarden vanuit andere beleidsvelden zijn ingekaderd. Waarbinnen de ontwikkeling gerealiseerd kon worden. De ontwikkelpotenties en knelpunten zijn in een intensief participatietraject voorgelegd. En besproken en afgewogen. Tot slot is een aanzet gedaan voor een toekomststrategie inclusief sturingsinstrumenten.

 

  • Ontwikkelpotenties zijn inzichtelijk gemaakt
  • Stakeholders zijn intensief betrokken om tot een goede afweging te komen
  • Dit is vertaald naar een aanzet voor een toekomststrategie inclusief sturingsinstrumenten
Quotes

Met de analyses en de aanzet voor de toekomststrategie hebben we de gemeente Leiden handvatten aangereikt voor nieuw beleid voor de bezoekerseconomie

Opdrachtgever Opdrachtgever

BEHAALDE RESULTATEN

Inzicht in ontwikkelkansen

Inzicht in ontwikkelkansen

Inzicht in de ontwikkelkansen van de bezoekerseconomie met focus op deelsectoren waarmee Leiden zich echt kan onderscheiden

Intensief participatietraject

Intensief participatietraject

Zoveel mogelijk gedragen afwegingen en keuzes dankzij een intensief participatietraject dat samen met de gemeente is opgezet en uitgevoerd

Stappenplan

Stappenplan

Concrete handvatten voor beleidsmatige keuzes

Img03 (1)

ONZE UNIEKE WERKWIJZE

 

Bij Ginder staan we met beide benen middenin de maatschappij. We kennen als geen ander de vraagstukken die spelen in gebieden en regio’s. En voor de ondernemers en partijen die er elk hun unieke rol spelen.

 

Meer over ons?

Contactformulier

Vul onderstaande velden en laat een bericht achter. Wij zullen jouw bericht spoedig beantwoorden.

Documenten of tekeningen uploaden
No file chosen
  • Natuurmonumenten
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Recreatieschap Drenthe
  • Gemeente Reimerswaal
  • Smart Delta Drechtsteden
  • Gemeente Wijdemeren